Nordic Outlook 2015 – Economies in rise but with cloudy skies….. (report in english)

nordic_2015_2

Nordic Total

Nordic Outlook 2015, ger en överblick av den nordiska ekonomin, marknadstillväxten och de bakomliggande drivkrafterna och IT-verksamheternas prioriteringar. Rapporten är i presentationsformat och kan användas fritt inom den egna organisationen.

Rapporten redovisar respektive marknad, Sverige, Norge, Danmark och Finland och överblickar perioden 2011 till 2017, med fokus på prognos och utsikter för 2015.

Innehåll

 • Marknadsförutsättningar, landsöversikt
 • Ekonomisk översikt
  • BNP
  • Inflation
 • Den nordiska IT marknaden
  • Norden totalt
  • IT-tjänster
  • Mjukvara
  • Strategiska prioriteringar

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Radar trend report: The impact of data – If you fail to plan, you plan to fail (report in english)

Radar has performed in depth interviews and research covering over 560 Nordic IT organizations starting in June 2012 up to June 2014. This whitepaper presents the insights and recommendations based on the analysis of the interviews and research.

Erosion of IT performance with 4-5 % or a total cost of 1.8 billion € I

In the Nordics, 67 percent of all IT decision makers experience failure in business critical projects caused by conflict of interests or decisions taken out of their control. The results indicate that the direct costs associated with IT project failures could be as a high as 5 percent of IT budgets. This would imply a total of up to 1.8 billion Euros annually in the Nordic countries alone in sunk cost for failed projects.

Business critical projects fail in 2 out of 3 organizations

To survive and thrive in today’s increasingly complex and dynamic environment, businesses require IT organizations that support their objectives in being flexible and responsive to support innovation, as well as having a cost efficient and stable operation. IT´s challenge to handle the “The new normal” is best addressed with an agile approach of IT-delivery and IT-operations.

 

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

IT-Radar Update 2014

Förändringar i budgetrealisering och operativa prioriteringar i svenska IT-verksamheter för resterande del av 2014.

IT-Radar Update, är exklusiv förhandsinformation till våra kunder om förändringar som uppstått i marknaden avseende budgetering, realisering och prioriteringar sedan IT Radar 2014 släpptes vid årets början. 

Halvårsuppdatering IT-Radar Update 2014, följer upp Sveriges största och bredaste undersökning om svenska IT-verksamheter och den svenska IT-marknaden – IT-Radar 2014 som presenterades i början av året. Rapporten bygger på förnyad research, genomförd under juni och juli månad 2014 och är en del av Radar Ecosystem Specialists reguljära rapportutgivning. Radars rapporter ger en 360-gradersvy över det svenska IT-ekosystemet, där varje spenderad krona kan följas, från den budget som finansierar ett IT-inköp fram till den tjänst eller produkt som konsumeras.

Rapportens innehåll

 • Sammanfattning
 • Data och omfattning
  • Svarsnedbrytning
 • Definitioner
  • Språk och terminologi
  • Valuta
  • Indelning av IT-kostnader
  • Verksamhetsstorlekar
  • Sektorer
  • Branscher
 • De svenska förutsättningarna
  • Konjunkturläget
  • Svenska verksamheters investeringar
 • IT-kostnader och IT-budget
 • IT-marknaden
 • IT-organisationers prioriteringar
 • Trender
  • Integration
  • Big Data
  • Molntjänster
  • Digitalisering av verksamhet
 • Slutsatser och rekommendationer
  • Radars rekomendationer

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

IT Trend report – E-Healthcare, the self-detection revolution

The healthcare revolution

The paradigm for health is changing. Change in demographics, cost containment, changing patterns of deceases, well-being factor and more informed patients are some of the factors that will force the change. Healthcare is a big cost today with approximately 12% of the GDP in the US and 8% of the GDP in EU being health care expenditures…

Content

 • The healthcare revolution
 • The self-detection revolution

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->