IT prioriteringar, drivkrafter och utveckling per industri i Sverige – English

Table of Contents

 • MANUFACTURING
  • PAC’s Comment on the Sector
  • Profile of the Sector
  • Characteristics of the IT Market in the Sector
  • Medium-term Trends in the Sector
  • Provider Landscape in the Sector
 • BANKING
 • INSURANCE
 • PUBLIC SECTOR
 • TELECOM
 • UTILITIES
 • RETAIL & WHOLESALE
 • SERVICES & CONSUMERS
 • TRANSPORT

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->


Om Radars samarbete med PAC (Pierre Audoin Consultants)

Radar erbjuder via ett globalt avtal med välrenommerade anaytikerbolaget Pierre Audoin Consultants (PAC), våra abonnenter tillgång till global data och insikt. PAC´s rapporter är på engelska och kommer att primärt återfinnas under flikarna Teknik och Leverantörsutvärdering. Radar ska samtidigt stärka PAC i Norden och globalt där de kommer att använda vår research, våra Benchmark modeller och våra rapporter i den globala affären.

Drivkrafter och utveckling på den svenska IT tjänstemarknaden – English

Objectives of the report

 • Summary of the major characteristics of the IT services market in Sweden in 2013
 • Overview of the IT services provider landscape in Sweden
 • Discussion of medium-term trends influencing the IT services market in Sweden in 2013
 • PAC’s long-term vision, identifying game-changing topics with a significant impact on the future development of the Swedish IT services market
 • PAC’s opinion and recommendations for both IT services providers and IT users

Table of Contents

 • Preface
  • Objectives of the report
  • Methodology and resources
 • PAC’s Analysis
  • Management Summary
  • PAC’s Opinion
  • PAC’s Recommendations
 • Brief Description
  • Segment Characteristics
  • Provider Landscape
 • Medium-term Trends
  • Major Trend Topics in the IT Services Market
  • Discussion of Most Relevant Topics
 • Long-term Vision

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->


Om Radars samarbete med PAC (Pierre Audoin Consultants)

Radar erbjuder via ett globalt avtal med välrenommerade anaytikerbolaget Pierre Audoin Consultants (PAC), våra abonnenter tillgång till global data och insikt. PAC´s rapporter är på engelska och kommer att primärt återfinnas under flikarna Teknik och Leverantörsutvärdering. Radar ska samtidigt stärka PAC i Norden och globalt där de kommer att använda vår research, våra Benchmark modeller och våra rapporter i den globala affären.

Sammanställning av den svenska IT situationen och IT landskapet – English

Table of Contents

 • PAC’s Comment
 • Country Profile
  • National Economy vs. SITS Market
  • Top 10 Trading Partners
  • Economic KPIs (country comparison)
 • Characteristics of IT Market
  • Market Segmentation (SITS Market)
  • Growth Rates Forecast (SITS Market)
  • IT Market KPIs (country comparison)
 • Medium-term Trends
  • Major Trend Topics in Sweden
  • Discussion of Most Relevant Topics
 • Provider Landscape
  • Major Software Providers in Sweden
  • Major IT Services Providers in Sweden

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->


Om Radars samarbete med PAC (Pierre Audoin Consultants)

Radar erbjuder via ett globalt avtal med välrenommerade anaytikerbolaget Pierre Audoin Consultants (PAC), våra abonnenter tillgång till global data och insikt. PAC´s rapporter är på engelska och kommer att primärt återfinnas under flikarna Teknik och Leverantörsutvärdering. Radar ska samtidigt stärka PAC i Norden och globalt där de kommer att använda vår research, våra Benchmark modeller och våra rapporter i den globala affären.

The Nordic cloud market 2014-16 – Report in English

The Nordic cloud market is a market in rapid growth. The upcoming years the drivers behind the market growth will accelerate growth further. Business priorities is more common than it priorities behind the quick growth in the region. The total Nordic cloud market will be worth 2 300 million EUR in 2014 with a market value growth of over 36 %.

Content

 • Cloud market nordic
 • Country breakdowns
 • Cloud technologies

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Outsourcingmarknaden i Sverige och Norden 2014

Outsourcingmarknaden i Sverige och Norden 2014 är en djupgående rapport om utvecklingen på den svenska och nordiska marknaden för outsourcingtjänster.

Rapporten vänder sig till beslutsfattare i såväl kund-, som leverantörsled och ger en lokal omvärldsanalys, nulägesanalys samt en strategisk och operativ beskrivning av villkor och förändring på den svenska marknaden för outsourcingtjänster.

Om denna rapport

Under perioden maj – oktober 2013 har Radar genomfört en mycket omfattande enkät om den svenska och nordiska outsourcingmarknaden. Ett stort antal svar har gett en solid grund för våra slutsatser. Information har därutöver hämtats in via djupintervjuer med såväl kunder som leverantörer.

Rapporten innehåller

 • Marknadsutveckling
 • IT‐prioriteringar
 • Outsourcing i Sverige/Norden
 • Vad driver Sourcing
 • Prognos
 • Den strategiska utmaningen
 • Marknadsandelar
 • Slutsatser och rekommendationer

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Norway Ranking – Service and Software companies by vertical

Table of Contents

Rankings and Graphs for Software Products

2012 – Leading Providers of Software Products to the:

 • Manufacturing Sector
 • Banking Sector
 • Insurance Sector
 • Public Sector
 • Telecom Sector
 • Utilities Sector
 • Retail & Wholesale Sector
 • Services & Consumers Sector
 • Transport Sector

Rankings and Graphs for IT Services

2012 – Leading Providers of IT Services to the:

 • Manufacturing Sector
 • Banking Sector
 • Insurance Sector
 • Public Sector
 • Telecom Sector
 • Utilities Sector
 • Retail & Wholesale Sector
 • Services & Consumers Sector
 • Transport Sector

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->


Om Radars samarbete med PAC (Pierre Audoin Consultants)

Radar erbjuder via ett globalt avtal med välrenommerade anaytikerbolaget Pierre Audoin Consultants (PAC), våra abonnenter tillgång till global data och insikt. PAC´s rapporter är på engelska och kommer att primärt återfinnas under flikarna Teknik och Leverantörsutvärdering. Radar ska samtidigt stärka PAC i Norden och globalt där de kommer att använda vår research, våra Benchmark modeller och våra rapporter i den globala affären.

Comparative positioning of the leading IT Services vendors in Sweden 2013

Table of Contents

 1. Geographic Focus
  Total Revenue by Geography
 2. Segment Focus
  Total SITS Revenue according to PAC Segmentation
  Market Shares of Leading IT Services Suppliers
  IT Services Revenue: Growth Rates 8
 3. Industry Focus
  Total IT Services Revenue by Industries 9
 4. Sub-segment Focus
  Market Shares of Leading Application-related Services Suppliers
  Market Shares of Leading Infrastructure Services Suppliers
  Market Shares of Leading BPO Services Suppliers
  IT Services Revenues: Market Shares by Services Segments 13

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->


Om Radars samarbete med PAC (Pierre Audoin Consultants)

Radar erbjuder via ett globalt avtal med välrenommerade anaytikerbolaget Pierre Audoin Consultants (PAC), våra abonnenter tillgång till global data och insikt. PAC´s rapporter är på engelska och kommer att primärt återfinnas under flikarna Teknik och Leverantörsutvärdering. Radar ska samtidigt stärka PAC i Norden och globalt där de kommer att använda vår research, våra Benchmark modeller och våra rapporter i den globala affären.

Comparative positioning of the leading Software vendors in Sweden 2013

Table of Contents

 1. Geographic Focus
  Total Revenue by Geography
 2. Segment Focus
  Total SITS Revenue according to PAC Segmentation
 3. Market Shares of Leading Software Suppliers
 4. Total Software Revenue by Sub-segments
 5. Software Revenue: Growth Rates
 6. Industry Focus
  Total Software Revenue by Industries
 7. Sub-segment Focus
  Market Shares of Leading Infrastructure Software & Platform Suppliers
 8. Market Shares of Leading Application Software Suppliers
 9. Software Revenues: Market Shares by Segments

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->


Om Radars samarbete med PAC (Pierre Audoin Consultants)

Radar erbjuder via ett globalt avtal med välrenommerade anaytikerbolaget Pierre Audoin Consultants (PAC), våra abonnenter tillgång till global data och insikt. PAC´s rapporter är på engelska och kommer att primärt återfinnas under flikarna Teknik och Leverantörsutvärdering. Radar ska samtidigt stärka PAC i Norden och globalt där de kommer att använda vår research, våra Benchmark modeller och våra rapporter i den globala affären.

Radar about Cloud security trends – Report in English

The signs are clear. The cloud market is maturing rapidly, and this is expected to keep driving adoption rates in the enterprise cloud market. Radar predicts that the 2014 Nordic market for cloud computing will grow 36 % to 2 300 million € (Radar Nordic Cloud Market report).

Content

 • CLOUD IS ”NOTHING NEW” IN THE SKY
 • CLOUD IN THE ENTERPRISE
 • CLOUD CHALLENGES

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Radar about Mobile technology trends – Report in English

The real point about mobile, in this new environment, is not to allow you to move between places and things. Rather, you are the place, and other places and things recognize you as you move through them.

Again, the new mobile environment seems to be driven by recent technology leaps that we need to understand in order to make the right and informed decisions.

Content

 • MOBILITY MARKET SWEDEN
 • TECHNOLOGY DEVELOPMENT

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->