Rapport: Marknadsrapport Business Intelligence 2012

Nu finns Marknadsrapport Business Intelligence 2012 tillgänglig!

Marknadsrapport Business Intelligence syftar till att skapa insikt runt ett av de största lösningsområdena och prioriteringsområdena på marknaden. Rapporten ger ett strategiskt perspektiv över marknadens utveckling 2012 för BI-området i Sverige och Norden. En analys av nuläget ger genom korsreferens mot Radars samlade data över det hela ekosystemet och proprietära modeller en kvalitativ vy över kommande tillväxt och potential.

Rapporten är på 28 sidor och inkluderar bland annat:

 • BI i IT-verksamheten
 • Drivkrafter
 • Marknad
 • m.m.

Hämta rapporten:


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Rapport: Marknadsrapport Affärssystem 2012-2013

Nu finns Marknadsrapport Affärsystem 2012-2013 tillgänglig!

Marknadsrapport affärsystem syftar till att skapa insikt runt ett av de största lösningsområdena och prioriteringsområdena på marknaden. Rapporten ger ett strategiskt perspektiv över marknadens utveckling 2012-2013 för ERP-området i Sverige och Norden.

Rapporten är på 32 sidor och inkluderar bland annat:

 • Affärsystem i IT-verksamheten
 • Drivkrafter
 • Nyckeltal
 • m.m.

Hämta rapporten:


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Rapport: Molntjänster 2012-2016

Nu finns Molntjänster 2012-2016 tillgänglig; Radars omfattande rapport över molnmarknadens nuläge och utveckling i Sverige!

Rapporten är på 92 sidor och inkluderar bland annat:

 • Nuläge
 • Tillväxt
 • Typer av molntjänster
 • Ekosystemets förändring
 • Svenska erfarenheter och affärsnytta

Rapporten är omfattande – för att underlätta för dig som läsare släpper vi samtidigt en sammanfattning för dig som är IT-beslutsfattare. Vi kommer även utkomma med läsrekommendationer i ämnet löpande.

Hämta rapport och/eller sammanfattning:

Vi svarar mer än gärna på frågor, så tveka inte att kontakta oss om det är något du undrar!
Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Rapport: IT-Radar 2012

Nu finns IT-Radar 2012 tillgänglig; Radars stora rapport över IT-marknadens samt IT-verksamheternas utsikter och förutsättningar inför 2012!

Inkluderat är:

 • IT-budgetarnas utveckling 2012
 • IT-marknadens utveckling 2012
 • Tekniktrender och verksamhetsmässiga trender
 • Molnmarknadens uteckling
 • -m.m

Hämta rapporten:


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Presentation: Nordic Outlook 2012

File in English – Nu finns en presentation som ger en utblick över IT-marknaden i Norden 2012, på övergripande nivå med tillväxt och en del av de trender som går att se.

Hämta rapporten:


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Presentation: Globala trender, lokal påverkan 2012

Nu finns det en presentation tillgänglig där ämnet handlar om fem av de topptrender som är globala men kommer ha en lokal påverkan redan under 2012.

Hämta rapporten:


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Presentation: Preview IT Radar 2012

Nu finns en presentation som ger en första inblick i kommande rapporten IT Radar 2012. Fokus i denna preview ligger på marknadens makrotal. IT-beslutsfattarens många fördjupningsområden visas främst i den färdiga rapporten. Presentationens bilder infogas med fördel till den egna presentationen när prognosen för omvärlden 2012 ska förklaras.

Hämta rapporten:


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Rapport: Konsultpriser 2012

Nu finns rapport runt nuläge för konsultpriser med en prognos för hur de kommer att utvecklas under 2012 tillgänglig. Rapporten visar att det finnas marknadsmässiga förutsättningar för en priserosion på 3-5 procent under nästa år.

Den finansiella oron och nedkylningen av den internationella ekonomiska tillväxten kommer att påverka balansen mellan tillgängliga resurser och efterfrågan och därmed också prisutvecklingen. En djupare analys visar att de kompetensområden där snittlönen och snittpriset i marknaden är som störst är ”specialist migrering” och ”administratör databas” med en skillnad på över 150%. Skillnaden är som minst på kompetenserna ”administrering system” och ”systemutveckling appar” med en skillnad närmare 100%.

Hämta rapporten:


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Rapport: CIO Leadership 2012

Ny rapport i portalen. CIO leadership 2012 ger en bakgrund till den förändring som Radar ser runt CIO-rollen, samt den omvärld som moderna svenska CIO:er verkar i. Dagens föränderliga omvärld och de osäkerheter vi ser utmed horisonten ger ett tydligt avtryck i svenska verksamheters syn på framtiden. Flera verksamheter har tillkännagivit att de slår av på tillväxttakten, reviderar ner tillväxtmålen, samt prioriterar att skapa ett manöverutrymme att agera inom. Mot denna bakgrund är CIO leadership 2012 kompletterad med en modell över fokusområden som en CIO generellt bör fokusera på, samt, kompletterat med ett kapitel om IT-ledning i osäkra tider.

Hämta rapporten:


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Rapport: CIO Leadership Norway 2011

CIO Leadership Norway 2011 ger en bakgrund till den förändring som Radar ser runt CIO-rollen, samt den omvärld som moderna norska och nordiska CIO:er verkar i. Dagens föränderliga omvärld och de osäkerheter vi ser utmed horisonten ger ett tydligt avtryck i nordiska verksamheters syn på framtiden. En ny typ av metodologi, och en ny typ av ledarskap, kommer vara nödvändig för att nå framgång.

Rapporten är på 48 sidor och inkluderar bland annat:

 • KPI:er
 • Omvärldsbevakning
 • Trender
 • Prioriteringar
 • Ledarskap och styrning

Hämta rapporten:


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->