Presentation: Nordic Outlook 2012

File in English – Nu finns en presentation som ger en utblick över IT-marknaden i Norden 2012, på övergripande nivå med tillväxt och en del av de trender som går att se.

Hämta rapporten:


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Presentation: Globala trender, lokal påverkan 2012

Nu finns det en presentation tillgänglig där ämnet handlar om fem av de topptrender som är globala men kommer ha en lokal påverkan redan under 2012.

Hämta rapporten:


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Rapport: CIO Leadership Norway 2011

CIO Leadership Norway 2011 ger en bakgrund till den förändring som Radar ser runt CIO-rollen, samt den omvärld som moderna norska och nordiska CIO:er verkar i. Dagens föränderliga omvärld och de osäkerheter vi ser utmed horisonten ger ett tydligt avtryck i nordiska verksamheters syn på framtiden. En ny typ av metodologi, och en ny typ av ledarskap, kommer vara nödvändig för att nå framgång.

Rapporten är på 48 sidor och inkluderar bland annat:

  • KPI:er
  • Omvärldsbevakning
  • Trender
  • Prioriteringar
  • Ledarskap och styrning

Hämta rapporten:


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->