Radar anställer Sverker Brundin som Content Manager

Radar anställer content manager Rådgivnings- och analysföretaget Radar Ecosystem Specialists fortsätter sin expansion. Sverker Brundin har nyligen börjat på företaget som ansvarig för innehåll på sajt och i sociala medier, samt analytiker i kundprojekt.

STATLIG MYNDIGHET VÄLJER RADAR GENOM TILLDELNINGSBESLUT I KONKURRENS MED GARTNER SVERIGE

Radar tilldelas uppdraget att bistå en statlig myndighets digitaliseringsarbete genom rådgivning och analys- och faktastöd. Uppdragets syfte är att nå ökad effektivitet i myndighetens samtliga verksamhetsprocesser. Upphandlingen avser rådgivningstjänster och tillgång till Radars fakta- och kunskapsbank med tillhörande benchmarkmodeller. Read more

RADAR GENOMFÖR ANALYS INFÖR OUTSOURCINGUPPHANDLING FÖR KRÄVANDE SÄKERHETSAPPLIKATION

Radar har fått förtroendet att genomföra och presentera analys av förutsättningarna inför en planerad outsourcingupphandling inom bank och försäkringsbranschen. Outsourcingen avser drift av en mycket krävande säkerhetsapplikation och Radars analys och rapport kommer avhandla trender, utveckling, utveckling inom SLA- och governance-området samt pris och konkurrensanalys.

Vi är glada för det förtroende som lagts på Radar. Våra fortgående satsningar på vidareutveckling av modeller och analysmetodik har ytterligare ökat kvaliteten i våra leveranser. Vi ser detta krävande uppdrag som ett kvitto på att våra satsningar framgångsrikt sammanfaller med våra kunders krav på precision och effekt, säger Hans Werner VD Radar

Mer om Radars paketerade och skräddarsydda tjänster samt rådgivning finns att läsa på:

Mediakontakt:

Hans Werner, VD Radar Ecosystem Specialists

Mobil: 073-539 1551

KOMMUNAL VERKSAMHET VÄLJER RADAR FÖR KVALITETSSÄKRING AV SOURCINGSTRATEGI

Radar får förtroendet att granska och kvalitetssäkra utkast till sourcingstrategi som en del i den överordnade digitala strategin för en kommunal verksamhet. Verksamhetens förvaltningar och bolag omsluter totalt över 20 000 medarbetare. Uppdraget utförs löpande under vintern 2017 i två etapper. Radar är mycket glada åt förtroendet som bygger på vår specialistkunskap inom områdena digital strategi och sourcing på den lokala svenska och den nordiska marknaden.

Radar Advisory Services genomför uppdraget enligt de kundanpassade rådgivningstjänster som bolaget erbjuder inom modern IT-styrning och IT-ledning. Den strategiska rådgivningen baseras på en kombination av lång praktisk erfarenhet parat med kontinuerlig faktainsamling för att utvärdera, jämföra och utveckla IT-leveransen.

Mer om Radars paketerade och skräddarsydda tjänster samt rådgivning finns att läsa på: