Radar anställer Sverker Brundin som Content Manager

Radar anställer content manager Rådgivnings- och analysföretaget Radar Ecosystem Specialists fortsätter sin expansion. Sverker Brundin har nyligen börjat på företaget som ansvarig för innehåll på sajt och i sociala medier, samt analytiker i kundprojekt.

STATLIG MYNDIGHET VÄLJER RADAR GENOM TILLDELNINGSBESLUT I KONKURRENS MED GARTNER SVERIGE

Radar tilldelas uppdraget att bistå en statlig myndighets digitaliseringsarbete genom rådgivning och analys- och faktastöd. Uppdragets syfte är att nå ökad effektivitet i myndighetens samtliga verksamhetsprocesser. Upphandlingen avser rådgivningstjänster och tillgång till Radars fakta- och kunskapsbank med tillhörande benchmarkmodeller. Read more

RADAR GENOMFÖR ANALYS INFÖR OUTSOURCINGUPPHANDLING FÖR KRÄVANDE SÄKERHETSAPPLIKATION

Radar har fått förtroendet att genomföra och presentera analys av förutsättningarna inför en planerad outsourcingupphandling inom bank och försäkringsbranschen. Outsourcingen avser drift av en mycket krävande säkerhetsapplikation och Radars analys och rapport kommer avhandla trender, utveckling, utveckling inom SLA- och governance-området samt pris och konkurrensanalys.

Vi är glada för det förtroende som lagts på Radar. Våra fortgående satsningar på vidareutveckling av modeller och analysmetodik har ytterligare ökat kvaliteten i våra leveranser. Vi ser detta krävande uppdrag som ett kvitto på att våra satsningar framgångsrikt sammanfaller med våra kunders krav på precision och effekt, säger Hans Werner VD Radar

Mer om Radars paketerade och skräddarsydda tjänster samt rådgivning finns att läsa på:

Mediakontakt:

Hans Werner, VD Radar Ecosystem Specialists

Mobil: 073-539 1551

KOMMUNAL VERKSAMHET VÄLJER RADAR FÖR KVALITETSSÄKRING AV SOURCINGSTRATEGI

Radar får förtroendet att granska och kvalitetssäkra utkast till sourcingstrategi som en del i den överordnade digitala strategin för en kommunal verksamhet. Verksamhetens förvaltningar och bolag omsluter totalt över 20 000 medarbetare. Uppdraget utförs löpande under vintern 2017 i två etapper. Radar är mycket glada åt förtroendet som bygger på vår specialistkunskap inom områdena digital strategi och sourcing på den lokala svenska och den nordiska marknaden.

Radar Advisory Services genomför uppdraget enligt de kundanpassade rådgivningstjänster som bolaget erbjuder inom modern IT-styrning och IT-ledning. Den strategiska rådgivningen baseras på en kombination av lång praktisk erfarenhet parat med kontinuerlig faktainsamling för att utvärdera, jämföra och utveckla IT-leveransen.

Mer om Radars paketerade och skräddarsydda tjänster samt rådgivning finns att läsa på:

RADAR UTVIDGAR SAMARBETET MED LEDANDE NORDISKT IT FÖRETAG – GENOMFÖR SHARE OF WALLET ANALYS AV DE STÖRRE KUNDERNA

Radar utvidgar samarbetet med ett av nordens ledande IT-företag och genomför en omfattande share of wallet analys. Utvärdering och analys av de större kunderna är ett led i att förbättra effektivitet och värdeskapande i leveransen mot kund. Som en del i uppdraget ingår att ta fram och mäta olika nyckeltal runt värdeskapande hos kund.

”Vi är stolta över de framgångar som samarbetet lett till hittills, och ser fram mot att nu följa upp detta med ytterligare ett uppdrag som syftar till att ge underlag för innovation och ökat värdeskapande. Genom vår kunskap och lokala närvaro på den nordiska marknaden kan vi skapa högre effekt än våra globala konkurrenter,” säger Hans Werner VD Radar.

Radar Share of Wallet analys är en kombination av paketerad tjänst med skräddarsydd anpassning till kundbehov baserat på underlag och val av nyckeltal. Mer om Radars paketerade och skräddarsydda tjänster samt rådgivning finns att läsa på:

RADAR LEVERERAR BENCHMARK AV IT-PORTFÖLJ INOM OFFENTLIG SEKTOR

Radar får förtroendet att leverera anpassad analys och benchmark av IT-portfölj för en IT-verksamhet inom offentlig sektor. Uppdraget omfattar benchmark av såväl intern som extern effekt.

Uppdragsgivaren avser använda resultat och analysdata från benchmark som ett strategiskt verktyg för att faktabaserat förbättra produktion, leverans, organisation och styrning av IT. Genom den lägesjämförelse som Radars modeller levererar mot bransch och likar kan utveckling och prioriteringsordning av innovations- och förändringsresurser fördelas effektivare.

Radars utbud av paketerade och skräddarsydda IT-benchmarkmodeller mäter de viktigaste i en väl utvecklad IT-verksamhet. De beprövade modellerna är utvecklade i samarbete med ledande lokala CIO:er vilka ger en oberoende värdering av nuläge genomförd av experter inom området. De olika benchmarkområdena ingår i en process som hanterar såväl intern som extern effekt.

Läs mer om Radar paketerade och skräddarsydda benchmark