RADAR GENOMFÖR BENCHMARK AV IT-LEVERANS FÖR STÖRRE EXPORTINRIKTAD INDUSTRIKONCERN

19 april – Radar har fått förtroendet att stödja en större svensk industrikoncern i genomlysningen och utvärderingen av den egna IT-organisationen utifrån verksamhetens krav och förväntningar avseende leverans, innovation och värdeskapande.

Benchmark och utvärdering av IT-effektivitetsindex genomförs med Radars beprövade analysmetodik och modeller utifrån realtidsdata mot jämförbara verksamheter. Syftet med utvärderingen är att nulägespositionera bolaget efter en nyligen genomförd fusionen av två lika stora IT-organisationer samt analysera resultat av flera större förändringsprojekt som drivs genom etablerad IT-budget.

Leverans sker under våren 2016 i form av rapportdata samt workshop. Avtalet omfattar option avseende jämförande uppföljning, benchmark och utvecklingsanalys.

”Att utvärdera kvalitet och gap mot krav och förväntan i en IT-organisation som driver en stor andel innovation är viktigt. Vi är glada för det förtroende som lagts på Radar och ser det som ett kvitto för kvalitén i våra modeller och analysmetodik inom ”assessment” området av IT”, säger Hans Werner VD Radar

Läs mer om Radar Baseline – Benchmarking

Mediakontakt:
Hans Werner, VD Radar Ecosystem Specialists
Mobil: 073-539 1551
hans.werner@radareco.se

NORDENS STÖRSTA IT-TJÄNSTELEVERANTÖR VÄLJER RADAR I AFFÄRSSTRATEGISKT AVTAL

norden

13 april – Radars satsning på analys och omvärldsbevakning i kombination med hands-on rådgivning renderar i fortsatta framgångar på den nordiska IT-marknaden. Senast i en raden av framgångsrika affärsavtal väljer nordens snabbast växande IT-tjänsteföretag Radar för vidareutveckling och effektivisering av omvärldsanalys, strategisk affärsplanering samt marknadsengagemang.

Det fleråriga avtalet omfattar strategiskt och operativt stöd för att utveckla och positionera bolagets tjänsteportfölj i utvalda marknadsnischer under snabb förändring.

”Vi är glada för det förtroende som detta snabbt växande Nordiska bolag valt att lägga på Radar. Vi ser det som en bekräftelse och ett bevis för att vår kunskap och lokala närvaro på den nordiska marknaden skapar högre effekt än vad flera av våra globala konkurrenter kan erbjuda,” säger Hans Werner VD Radar

Läs mer om Radars strategiska och operativa stöd

Mediakontakt:
Hans Werner, VD Radar Ecosystem Specialists
Mobil: 073-539 1551
hans.werner@radareco.se

RADAR FÅR UPPDRAG ATT GENOMFÖRA AFFÄRSANALYS AV STATLIGT OUTSOURCINGAVTAL

Affarsanalys_outsourcing

8 april – Radar har vunnit anbudsförfarandet avseende affärsanalys för en större statlig verksamhet. Avtalet omfattar genomförande av affärsanalys, pris- och avtalsrevision av ett existerande outsourcingavtal.

I uppdraget ingår även rekommendationer, bedömningar och prognoser kopplade till framtida kommersiella trender och villkor i driftsavtal.

Läs mer om Radars erbjudande inom strategiskt och operativt stöd

För mer information kontakta:

Hans Werner, VD Radar Ecosystem Specialists

Mobil: 073-539 1551

hans.werner@radareco.se

RADAR VINNER STÖRRE AFFÄRSSTRATEGISKT AVTAL MED LEVERANTÖR INOM IT-SÄKERHET!

it-security_1000

6 mars – Radar får förtroendet att medverka i utvecklingen av ett större nordiskt IT-säkerhetsföretags strategiska affärsplanering, omvärldsanalys samt utveckling av budskap och tjänster på den nordiska och globala marknaden.

Avtalet sträcker sig över två år och omfattar strategiskt stöd, omvärldsanalys samt operativt stöd i utvecklingen av tjänster och kommunikation i syfte att effektivare nå bolagets potential.

“Vi är extra glada för det förtroende som vår kund visat oss då de valde Radar i hård konkurrens med de globala aktörer vi ser som huvudkonkurrenter vad gäller denna typ av tjänster,” säger Hans Werner VD Radar

Läs mer om Strategiskt och operativt stöd

Mediakontakt:
Hans Werner, VD Radar Ecosystem Specialists
Mobil: 073-539 1551
hans.werner@radareco.se