Innehåller material från genomförda workshops och events

Presentationsmaterial: INTEGRATION, mer verksamhetsnytta ur dina informationsflöden – 19 mars

Presentationsmaterial för nedladdning från det kostnadsfria seminariet om Integration den 19 mars.

– Få ut mer verksamhetsnytta ur dina informationsflöden med ett ICC!

Integration – dvs. utbytet av verksamhetskritisk information mellan system och partners – blir allt viktigare. 

Ändå byggs de flesta integrationslösningarna fortfarande som ett resultat av att man sent i sina projekt upptäcker behovet av komma åt eller skicka information till andra parter. Resultatet är ett virrvarr av beroenden mellan olika system. Det gör det svårt att förändra i sina IT-system och säkerställa informationens kvalitet, vilket i slutändan leder till missade möjligheter på en ständigt skiftande marknad.

Lösningen är att samla all kompetens kring integrations- och informationsfrågor på ett ställe, ofta kallat Integration (eller Information) Competence Center, ICC.

Ladda ner presentationen från seminariet och få insikt om

Hur skall företag och offentliga organisationer att bygga upp och driva sina ICC:n med kontroll över tid, leverabler och kostnader. På seminariet redogjordes för hur du kan förvandla integration från oöverskådlig spagetti till en strategisk förmåga som stöttar verksamhetens mål.

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna presentation krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->


Seminariet hålls av Radar inom konceptet RADAR ADVISORY
Genom nätverket Radar Advisory, erbjuder vi egna och oberoende experter med
gedigna kunskaper och praktiska erfarenheter inom strategiska IT-områden.


Presentationsmaterial: SOURCING, när ska du omförhandla dina avtal under 2014 – 4 mars

Seminariet om Sourcing var kostnadsfritt och vände sig till dig som är cio, sourcing- eller upphandlingsansvarig eller motsvarande.

Hur utvecklas pris och marknad 2014? Prispressen i IT-marknaden 2014 är större än någonsin, nya affärsmodeller ökar dessutom prisnedgången ytterligare. Hur skall min verksamhet navigera i det nya prislandskapet?

Seminariet gav kunskaper om:

  • De insikter som behövs för att kunna genomföra ett inköpsarbete till rätt prispunkter och därmed spara pengar. Skall man omförhandla nu eller vänta?
  • De verktyg som kan användas för att prisbenchmarka befintliga avtal inför omförhandling samt upphandlingsstöd för nyinvesteringar.
  • Hur användandet av Radars Vendor Managementmodell  säkerställer både rätt pris och kvalitet långsiktigt i dina IT-avtal.

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Presentationsmaterial: EA, Enterprise Architecture – 11 februari

Presentationen från det kostnadsfria Frukostseminariet om den nya generationens EA, Enterprise Anatomy, den 11 februari.

Radar Advisory guidade åhörarna genom EA området och gav sin framtidssyn på nästa generations EA, Enterprise Anatomy.

Enterprise Anatomy är ett sätt att genom jämförelsen med människans anatomi förklara hur det slutna ”systemet” fungerar och vilka de viktigaste förmågorna är för att kunna få det att fungera och hänga samman både ur verksamhetens såväl som IT:s perspektiv.

Frukostseminariet gav en introduktion till begreppet och filosofin bakom Enterprise Anatomy gav erfarenheter och framgångsfaktorer för att kunna ta dig an nästa steg i utvecklingen av EA, Enterprise Anatomy.

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->


Seminariet hölls av Radar inom konceptet RADAR ADVISORY
Genom nätverket Radar Advisory, erbjuder vi egna och oberoende experter med gedigna kunskaper och praktiska erfarenheter inom strategiska IT-områden.

Inom ramen för Radars abonnemang, erbjuds ca. 20 kostnadsfria workshops och frukostseminarier inom ett stort antal Best practiceområden. Du kan delta på plats eller via webben – materialet från seminariet publiceras kort efter genomförandet för nedladdning via portalen.