AGERA MED INSIKT OCH FAKTA | COVID-19

Den pågående pandemin ställer unika krav på samtliga IT-verksamheter avseende den omedelbara krishanteringen, men även vad som kan vänta i kölvattnet efter krisen.

För svenska IT-verksamheter och IT-beslutsfattare har därför Radar tagit fram nya abonnemangsformer och informations- och prognospaket i syfte att ge ett krisanpassat och maximalt stöd under denna period.

UTÖVER ordinarie erbjudande som ger dig tillgång till biblioteket av RAPPORTER och BEST PRACTICE som assisterar dig genom ett 35-tal områden, inklusive krishantering, är våra RÅDGIVARE och analytiker stand-by att ge dig stöd att ta faktabaserade beslut.

Läs mer om erbjudandet och ta ett lönsamt beslut att abonnera!

”Situationen för Sverige är allvarlig och det är viktigt att vi alla bidrar. Av den anledningen har jag beslutat att sätta Radar i beredskapsläge med fokus på att stödja och vägleda våra svenska IT- organisationer genom den här krisen.”

Hans Werner
Vd, Radar Ecosystem Specialists