Radar ecosystem specialists

Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt

Radar levererar produkter, tjänster och rådgivning till såväl leverantörer som
köpare av IT. Vi följer transaktioner och värdeskapandet genom det lokala, nordiska, IT-ekosystemet på en unik detaljnivå.

Våra insikter, tjänster och event ger möjlighet att styra med fakta om nuläge, planer och prioriteringar och stärker våra kunders förmåga, effektivitet och lönsamhet baserat på lokala förutsättningar.

Lokal insikt och globala partners

Radars faktabaserade insikter bygger på lokal fakta kombinerad med globala samarbeten. Genom tusentals datapunkter i ekosystemet samt genom närhet och kunskap om den lokala marknaden levererar Radar värdeskapande insikter som är ledande på såväl operativ som på strategisk nivå.

Försprång genom abonnemang

Radars abonnemang är det mest effektiva sättet att ha löpande tillgång till fakta, trender och utvecklingen på de nordiska IT-marknaderna. Ett abonnemang ger tillgång till samtliga våra rapporter, best practice och unika bechmarkverktyg och modeller. Radars abonnemang ger dig som IT-beslutsfattare ett försprång och insikter nödvändiga för att kunna konkurrera framgångsrikt.


Benchmarking och jämförelser i realtid

Radar är ledande på Benchmark med lokal jämförelsebas och erbjuder unika modeller som skapar analysmöjligheter i realtid. Vi skapar transparens och möjlighet att följa och jämföra nuläge, effektivitet och produktivitet på ett snabbt och enkelt sätt.


Rådgivning och beslutsstöd

Under en allt snabbare förändring så behövs ny kompetens och stöd under kortare eller längre perioder. Radar stödjer sina kunder med en unik kombination av erfarenhet och faktabaserad rådgivning i alla sina uppdrag.


Kort historik

 • 2021 Radar vinner ramavtalet för omvärldsanalys och stöd i abonnemangsform med sveriges digitala myndigheter
 • 2018 Radar påbörjar vidareutveckling av sin digitala tjänst för omvärldsanalys
 • 2017 Radar utvecklar en cybersäkerhetsmognadsmodell i samarbete med IBM
 • 2015 Radar inleder globalt samarbete med Infotech Research
 • 2013 Radar etablerar Nordens största IT event – Radar Summit
 • 2013 Radar inleder globalt samarbete med Pierre Audoin Consultants
 • 2012 Radar Advisory etableras som konsultbolag
 • 2011 Radar Ecosystem Specialists etableras som sammanhållande bolag
 • 2009 Utveckling och lansering av Prisjämförelser för IT-kompetenser i realtid
 • 2008 Utveckling och lansering av Leverantörskvalitetsmodell i realtid
 • 2007 Utveckling och lansering av IT-nyckeltalsmodell i realtid
 • 2006 Radar Group International etableras

Management and Sales

hans.werner@radareco.se
Mob +46 (0)73 539 15 51

ulf.eliasson@radareco.com
Mob +46 (0)73 341 18 13

hakan.palmback@radareco.com
Mob +46 (0)73 688 01 88

Caroline.krystek@radareco.com
Mob +46 734 41 47 04

hakan.gyllenberg@radareco.se
Mob +46 (0)70 600 44 00

helen.lindborg@radareco.se
Tel +46 (0)73 688 01 73

fabian malmgren@radareco.com
Tel +46 (0)73-688 01 78

christina.werner@radareco.se
Mob +46 (0)70 941 59 00

Advisory and Analytics

richard.werner@radareco.se
Mob +46 (0)8 12 20 80 00

freddie.rinderud@radareco.se
Mob +46 (0)70 783 04 90

mans.wallin@radareco.se
Mob +46 (0)73 580 89 82

petter.wallin@radareco.se
Mob +46 (0)70 796 90 11

Janko.lind@radareco.com
Mob +46 (0)70 303 64 97

Mathias.isberg@radareco.com
Mob +46 (0)70 574 82 06

ivan.ac@radareco.com
Mob +46 (0)73 688 01 84

dennis.bristam@radareco.com
Mob +46 (0)73 688 01 80