Nu utökar vi teamet

Radar växer och vi söker nu främst personer inom rollerna Analytiker/Rådgivare, Senior Säljare samt en Content-ninja.

För att trivas hos oss krävs att du är allmänbildad, nyfiken och vill utvecklas. Du får gärna vara en person som tenderar att lära dig ”lite om allt” och som inte nöjer dig med att veta svaret utan att veta ”varför”.

 

Analytiker/Rådgivare

En allt större del av Radars åtaganden är faktabaserad strategisk rådgivning. Från affärsutveckling till strategier för IT-verksamhet. För att stötta bolagets samlade åtaganden arbetar strategiska rådgivare och analytiker tillsammans i team. Data samlas in från Radars research, från olika realtidsmodeller, från kunder och partners samt från öppna datakällor. Analytikerns uppdrag är att från data ta fram strategiska leverabler enligt de modeller och den metodik som Radar använder.
Läs mer om arbetsuppgifter, kvalifikationer, önskade erfarenheter samt ansökan

Senior Säljare

Du arbetar med att föra över Radars unika värdeskapande inom faktabaserad konsulting. Genom ett standardiserad stöd till IT-verksamheter och unika modeller för olika typer av assessments skapar vi underlag för faktabaserade beslut för verksamheter som står under förändringstryck. Du ska kvalificera och lyckas överföra våra unika värden runt lokalt anpassad omvärldsanalys, unika modeller för benchmark och prisrevisioner samt våra ”trusted advisors” som strategiskt stöd i vitala IT-verksamhetsprocesser. Vi tror att du tillför ett brett nätverk av IT-beslutsfattare för att lyckas i denna roll. Som senior säljare så ingår du i säljgruppen och rapporterar till säljansvarig.
Läs mer om arbetsuppgifter, kvalifikationer, önskade erfarenheter samt ansökan

Content-ninja

Ett led i att stärka värdeskapandet mot våra kunder i en ekonomi som blir alltmer realtidsstyrd så vill vi öka vår förmåga att leverera trovärdiga och snabba analyser från de mängder av datapunkter som vi löpande tar in. En del i detta är att kunna utveckla det material (”content”) som vi stödjer våra kunder med. Vi söker dig som har erfarenhet från IT-branschen och mycket god förmåga i att analysera, tolka och skapa redaktionellt innehåll med högt värde för såväl leverantör som brukare av IT. I din roll ingår du såväl i leverans- som i marknadsorganisationen.

Läs mer om arbetsuppgifter, kvalifikationer, önskade erfarenheter samt ansökan

 

 

Övriga tjänster är tillsatta. Skicka in en spontanansökan om du ändå är rätt person för företaget.

 

Radar är Nordens ledande leverantör av faktabaserad insikt om IT-ekosystemet. Bland våra kunder finns en majoritet av de största IT-bolagen, mindre IT-leverantörer, riskkapitalbolag och IT-köpande organisationer i både privat- och offentlig sektor.

Grunden för Radars affär är vår abonnemangsbaserade webbportal, där vi varje år publicerar ett hundratal rapporter, analyser och andra beslutsunderlag. Utöver detta levererar vi bland annat kundunika rapporter, nyckeltalsanalyser, avtalsrevisioner, upphandlingsstöd samt kvalificerad strategisk och operativ rådgivning.

Radar är ett privatägt tjänsteföretag som sysselsätter cirka 15 personer. Bolaget har en stabil ekonomi med hög lönsamhet och befinner sig i en mycket stark tillväxt- och utvecklingsfas.