IT-verksamhet i små och medelstora organisationer

– Små och Medelstora verksamheter står inför stora IT utmaningar.

IT-användningen skiljer sig åt inom SME segmentet. IT-mognaden hos de medelstora verksamheterna kan jämställas med den hos de stora. För de små verksamheterna är dock skillnaderna stora mellan de som har 1-9 anställda, 10-49 och 50-99 anställda. SME representerar totalt 98 procent av alla svenska verksamheter, och förbrukar totalt cirka 34 procent av all IT realisering.

I Radars specialmarknadsrapport om SME, understryks de tydliga skillnader som finns inom segmentet, och de utmaningar som små och medelstora verksamheter står inför.

IT prioriteringarna inom SME segmentet skiljer sig inte i större omfattning från de stora verksamheternas prioriteringar. Inom segmentet SME är det generellt färre som har budget allokerad att investera de kommande 12 månaderna, jämfört med de stora verksamheterna. Detta trots en starkare tro på framtiden och på konjunkturen jämfört med övriga marknaden.

“Även om de högst prioriterade IT-områdena inte skiljer från övrig marknad, så är inte SME segmentet homogent. Den stora utmaningen för de minsta verksamheterna är höga kostnader för IT med relativt lågt värdeskapande. För de större ligger utmaningen i att förändra produktion och leverans av IT så att bidraget kontinuerligt ökar till verksamheten”, säger Hans Werner VD för Radar i en kommentar.

För leverantörerna är utmaningen att öka sitt fokus på segmentet SME, och proaktivt skapa värde genom anpassningar och paketeringar. I takt med kundernas ökade kompetens, kommer allt fler i högre grad att utvärdera om det finns IT tjänster som kan skapa motsvarande eller bättre värde.

SME analysen innehåller:

  • Sektorns nuläge
  • Sektorns utveckling
  • IT och SME verksamheter
  • Fördelningen av IT-realiseringen
  • IT-marknaden i sektorn
  • Fördelning av Teknikdrivna IT prioriteringar
  • Fördelning av Verksamhetsdrivna IT prioriteringar

Analysen av SME segmentet


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->