Radar 4 Predictions för 2013

– Ett utdrag ur den presentation som Radar håller om trender och utveckling i Sverige och Norden.

Under loppet av några år har Radar följt utvecklingen på såväl leverantörssidan och kundsidan. Sedan den första stora IT investeringen gjordes i en större svensk verksamhet 1956 så har det inte skett någon påverkande industriell utveckling avseende affärsmodeller eller leveransmodeller för IT.

För 56 år sedan köpte denna verksamhet hårdvara, logik och timmar för närmare 0,2 % av den årliga omsättningen i vad som då var 100 % innovation och förändring. Idag sitter samma verksamhet fast i en förändringsandel på bara 26 % trots att man nu lägger över 3 % av sin omsättning på IT. Var gick det fel och varför har ingen industriell utveckling skett är relevanta frågor att ställa sig.

Radar kan för första gången mäta en förändring i marknaden där drivkraften framförallt kommer från IT-verksamheterna. Mer IT ska produceras med en plånbok vars värdeinnehåll minskar, samtidigt som förändringsandelen (eller IT-organisationens bidrag till verksamheten) måste öka.

Det är vår uppfattning att denna drivkraft nu driver en industriellt påverkande förändring i Sverige.

Radar kommentar
”Över 50 miljarder kronor kommer att förflyttas under de följande 10 åren från den traditionella IT portföljen. Framförallt är det förvaltningskostnader som transferreras över till öppen IT”, säger Hans Werner VD för Radar i en kommentar.

Innehåll
Radar 4 Predictions, avhandlar följande områden:

  1. Integration och innovation
  2. Det nya navet: Information
  3. Traditionell IT till Öppen IT
  4. Den nya kunden

Trendspaningen vänder sig till såväl leverantörer som IT-beslutsfattare.


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->