Radar om trenderna inom integration

Radar trendspaning på integrationsområdet med tillhörande KPI:er.

Det kommer inte finnas hårdvara utan integrerade tjänster, tjänster utan omgivande applikationer eller värdekedjor som inte använder värdenätverket där partners är integrerade i processen för att skapa mervärde. Nästan samtliga affärer kommer att göras och pengar tjänas, när känd teknik integreras effektivt, samtidigt som aktiv innovation integrerar ny.

Integration – Prioriterad utmaningen för branschledarna.

För att behålla en ledande position, oavsett bransch, är framgångsrik integration en av nycklarna. Utmaningen för IT är att leverera flexibla och öppna integrationslösningar i en allt mer komplex miljö som är på väg mot ”multi everything”. Samtidigt med att IT-budgeten minskar i reella tal, kräver verksamheten ökat värde i leveransen för att bana väg för nya marknader och affärsmodeller.

  • Integration är bland de tre högst prioriterade områdena för nordiska organisationer
  • 6,7 procent av den samlade IT-kostnaden är kopplat till Integration
  • Över 50 procent av kostnaderna är förvaltningskostnader
  • Realvärdet av IT-budgeten minskar i förhållande till behovet av leverans

Hämta den kompletta trendspaningen i portalen


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->