Radars uppdatering av konsultmarknaden 2013

Volymökning utan tillväxt då nya inköps- och affärsmodeller vinner mark.

Radars uppdatering av konsultmarknaden 2013, visar på ett större branschberoende än på många år. Värdetillväxten uteblir på kompetensområdet samtidigt som efterfrågan ökar på en försiktig nivå räknat i antal timmar. Högre aktivitetsnivå och förbättrad effektivitet i leverantörsledet nödvändig för framgång på en förändrad marknad.

Den ökade aktiviteten och realiseringen av budgeterade medel på köparsidan under 2013, resulterar i en volymökning i timmar motsvarande ca 4 procent. Avsaknaden av värdetillväxt i leverantörsledet orsakas främst av att kundsidan sätter mer inköpsprocess över sin IT realisering. Till detta ökar Vendor management som prioritering hos IT-verksamheter med fokus på kvalitet, kostnader och värde. Även ökade Blended rates påverkar prisutvecklingen på den svenska marknaden, dvs. det indirekta och direkta offshoreinnehållet i svenska leveranser.

Radars uppdatering av konsultmarknaden 2013, Redovisar de stora branschskillnaderna samt sätter de samlade IT-investeringarna i relation till volym- och värdetillväxt för kompetenstjänster i respektive bransch.


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->