Tidiga insikter inför IT Radar 2013

Den ekonomiska utvecklingen i vår omvärld påverkar de stora verksamheterna i Sverige på ett mer påtagligt sätt än tidigare. Med minskad konfidens så minskar man nu lageruppbyggnad, minimerar nivåer på kapital i arbete och ser över sina kostnader. Samtidigt så visar SMB segmentet i Sverige en något bättre konfidens då de är mer beroende av den inhemska konsumtionens utveckling som är ”hyfsad”. Även tilltron till framtiden är mer positiv här är man samtidigt mycket försiktig inför 2013.

Innehåll

  1. Inledning – Hans Werner
  2. IT-budgeterna och realiseringar
  3. IT-prioriteringar och marknad
  4. Tydliga trender

Den svenska IT marknaden kommer att:

  • Växa i volym men ligga kvar på samma värde (i bästa fall) på hårdvarusidan
  • Omfördelas då traditionell mjukvara inte automatiskt ersätts med ny mjukvara utan också ersätts av SaaS på mjukvarusidan med konsekvens värdeminskning om -2 %
  • Öka i antal omsatta timmar men minska i värde genom prispress på tjänstesidan med konsekvens värdeminskning om upp till -4 %

Marknaden under 2013 kommer att kännetecknas av:

  • Mer inköpsprocess lagd över IT
  • Fortsatt förflyttning från traditionell IT portfölj över mot IT som tjänst
  • Mer timmar att leverera till en minskad prispunkt vilket kommer ställa krav på ökad effektivitet

Radar kommentar

”IT-verksamheternas utmaningar kommer att vara att producera ett något högre IT-stöd till verksamheten till en plånbok som krymper i realvärde. Marknadens utmaning kommer att vara en skarpare konkurrens och en accelererande industriell förändring där den traditionella affärs-modellen sätts under press och utmanas av förflyttning till mer öppen och flexibel IT som tjänst”, säger Hans Werner VD för Radar i en kommentar.

Hämta rapporten:


Du är inte inloggad.

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->