Förhandstitt inför IT Radar 2013 – IT-budgetar i svenska verksamheter

Försiktig ökning av IT-budgetarna under 2013 enligt Radar

– Storlek och internationellt beroende avgörande för tillväxtnivån

En förhandstitt på den kommande rapporten, IT Radar 2013, visar att de svenska IT-budgetarna ökar under 2013. Tillväxten i budgeterna sker på en låg nivå i närheten av konjunkturinstitutets prognos för den samlade svenska ekonomin.

Tillväxten i de svenska IT-budgeterna sker på en låg nivå och visar på ett starkt beroende av den internationella marknaden. Stora verksamheter med ett betydande internationellt engagemang uppvisar väsentligt svagare IT-budgetökning än mindre verksamheter. Tilltro till den inhemska utvecklingen och konjunkturen avspeglas i större ökningar av de budgeterade IT-medlen i SMB-segmentet.

Genomsnittlig utveckling av IT-budget baserat på verksamhetsstorlek under 2013:

  • Enterprisesegmentet + 0,2 %
  • SMB-segmentet + 2,0 %
  • Total tillväxt samtliga segment + 0,7 %

Värdet av Sveriges samlade IT-budgetar ökar därmed från 151 miljarder till drygt 152 miljarder kronor. I reella tal motsvarar detta ett minskat budgetutrymme, inräknat inflation och samlad ekonomisk tillväxt. 2013 blir ett år med fokus på effektiviseringar genom aktiv sourcing och en övergång till en mer flexibel och öppen IT som tjänst för att möta det ökade behovet från verksamheten.

”Baserat på våra uppgifter från drygt 900 svenska IT-verksamheters budgetar och lagda prioriteringar ser vi att drygt 99 procent av tillgängliga medel redan är låsta. Bufferten för åtgärder vid förändrade behov från verksamheten är därmed närmast obefintlig. Detta kan skapa försiktighet runt realisering av lagd budget och därmed också IT-marknaden beroende på hur vår omvärld utvecklas”, säger Hans Werner, VD för Radar, i en kommentar.

Mediakontakt:

Hans Werner, VD Radar Ecosystem Specialists

Mobil: 073-539 1551