IT-Radar Norge 2013 – Norsk IT-tillväxt starkast i Norden

Den samlade norska IT budgeten ökar mest och Norge tar med detta ledningen i den nordiska tillväxtligan. Procentuellt ökar den totala norska IT-budgeten med 3,3 procent till 110 Miljarder NOK, vilket kan jämföras med den svenska IT-tillväxten på 1,1 procent för 2013.

Även i Norge finansieras en betydande del av ökningen med de allt viktigare medlen som finns tillgängliga utanför den reguljära IT-verksamheten. Under 2013 motsvarar denna del 20 procent, eller 500 Miljoner NOK, av den totala ökningen. På den negativa sidan, äts en stor del av ökning i den norska IT-budgeten upp av ökade lönekostnader.

Även på den norska marknaden är trenden att fokusera på kostnadsminskning i den existerande driften för att frigöra och flytta medel mot ökad innovation och utveckling. Värdemässigt är det tjänstemarknaden, inklusive outsourcing och molntjänster som med nära 4 procent ökning, växer starkast trots en fortsatt ökad penetration av offshore baserad produktion.

”De norska företagen har utnyttjat, och fortsätter utnyttja, sitt relativt goda ekonomiska läge. Genom höga oljepriser och låga räntor, kan de lägga stor kraft på att vässa IT-verksamheten genom innovation och en förflyttning till en mer öppen IT med större flexibilitet även under 2013”, säger Hans Werner VD för Radar i en kommentar.

IT-Radar Norge 2013 är en djupgående rapport om utvecklingen på den norska IT-marknaden. Rapporten vänder sig till beslutsfattare i såväl kund- som leverantörsled och ger en lokal omvärldsanalys, nulägesanalys samt en strategisk och operativ beskrivning av villkor och förändring på den norska marknaden.


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->