Öka effektiviteten inom integrationsområdet, Best practice

Radars Best practice rapport om integrationsområdet, visar hur effektivitet och förändringstakt dramatiskt kan öka då integration lyfts fram som en egen disciplin med dedikerad kompetens och resurstillgång. Med minskade eller oförändrade resurser för utveckling och förvaltning av de integrerade systemen krävs organisatoriska åtgärder för att möta verksamhetens krav på hög förändringstakt och elasticitet i IT-organisationens leverans.

Rapporten beskriver hur införandet av ett ICC, Integration Competence Center, kan förkorta leveranstider, ge förutsägbara kostnader och skapa ökat värdet för verksamheten i integrationsprojekten. Best practice ger strategiskt underlag och rekommendationer för hur organisation, processer och metoder bör etableras för att effektivisera arbetet med att utveckla och förvalta integrationslösningar.

“Behovet av samverkan mellan verksamhetens olika system är uppenbar. Det är genom integration av tekniker, tjänster och information som nästan alla pengar kommer att tjänas i den närmaste framtiden. Vinnarna är ledare inom integration samtidigt som de välkomnar och gynnas av snabba förändringar i marknaden”, säger Hans Werner VD för Radar i en kommentar.

Rapporten innehåller

  • ANALYS
  • ICC – MOGNADSTRAPPAN
  • ICC – ETABLERING
  • ICC – FÖRVALTNING
  • RADAR ADVISORY INOM INTEGRATION

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

Radar Advisory is the expert advisory within Radar Best Practices. The reports and advice covers the most important strategic IT initiative areas.