Radar Advisory – Nästa generations Enterprise Architecture, dags för Enterprise Anatomy, Best practice

Best practice rapport med syfte är att belysa och förmedla vikten av hur olika delar i en verksamhet samarbetar, hur de interagerar och vad som är viktigt att prioritera. Dessutom behövs en analogi som bygger på rörlighet och anpassningsbarhet till interna och externa händelser som underlättar kommande förändringar. En genomgående grundtanke är också att säkerställa att rätt verksamhetsförmågor ligger i fokus för utveckling…

Best practicerapporten innehåller

  1. ANALYS
  2. REKOMMENDATIONER
  3. RADAR ADVISORY INOM ENTERPRISE ARKITEKTUR

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->


Radar Advisory är en serie expertrapporter inom viktiga strategiska IT initiativområden. Rapporterna är framtagna av ledande experter knutna till Radars rådgivningstjänst under varumärket Radar Advisory.