Radar Advisory – Säkerhet Personuppgifter i molnet, Best practice

Denna Best practice rapport tar upp det IT strategiska området molnsäkerhet och är producerad av experter verksamma i Radar Advisory med lång erfarenhet och expertis.

Rapporten innehåller:

 1. ANALYS
  • Lagkrav att ta hänsyn till när man flyttar sin IT till molnet
  • Hur påverkar Personuppgiftslagen (PUL)
  • Personuppgifter lagrade i Tredje land
  • Säkerhetsmekanismer
  • Kontraktet med molnleverantören
  • Trender
 2. REKOMMENDATIONER
 3. CHECKLISTA

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->


Radar Advisory är en serie expertrapporter inom viktiga strategiska IT initiativområden. Rapporterna är framtagna av ledande experter knutna till Radars rådgivningstjänst under varumärket Radar Advisory.