Radar Advisory – Sourcing av IT-tjänster och IT-produkter samt leverantörsstyrning

Marknaden för sourcing av IT-tjänster och IT-produkter kommer att fortsätta öka i omfattning och att volatiliteten i konjunkturen kommer att ställa krav på flexibilitet i aktuella leveranser. Ett företag som köper IT-tjänster och produkter kan idag inte binda upp sig på lång sikt med stora åtaganden när marknaden är osäker, utan måste säkerställa att tecknade avtal, med långa ledtider, omfattar rörlig prissättning under avtalstiden. För vissa verksamheter kan t.o.m. ett långsiktigt partnerskap med en leverantör vara att föredra….

Innehåll

  • ANALYS
  • REKOMMENDATIONER
  • VANLIGA SKÄL TILL MISSLYCKANDEN
  • RADAR ADVISORY INOM SOURCING OCH LEVERANTÖRSSTYRNING

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->


Radar Advisory är en serie expertrapporter inom viktiga strategiska IT initiativområden. Rapporterna är framtagna av ledande experter knutna till Radars rådgivningstjänst under varumärket Radar Advisory.