Radar Advisory – Styrning av Applikationsdrift/Förvaltning och Utveckling, Best practice

Ägandet av IT-system står inte längre i fokus för verksamheten utan ersätts av ”Upplevelsen av ett system”. Trenden är att avveckla utveckling och drift av egna system och sträva efter köp av standardsystem eller extern tjänst som anpassas till den egna verksamheten.

Utvecklingen mot köp av IT som tjänst sätter på ett positivt sätt verksamhetens behov i fokus, samtidigt som detta medför ett ökat behov av kompetens under upphandlingen för att kritiskt granska och analysera olika leverantörers erbjudanden.

Rapporten analyserar och rekommenderar samt redovisar vanliga skäl till misslyckanden inom området för styrning av Applikationsdrift, förvaltning och utveckling.

Best practicerapporten innehåller

 1. ANALYS
  • Systemförvaltning
  • Verksamhetsstyrning
  • Effektiv resursanvändning
  • Köpa tjänster/outsourca
 2. REKOMMENDATIONER
 3. VANLIGA SKÄL TILL MISSLYCKANDEN

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->


Radar Advisory är en serie expertrapporter inom viktiga strategiska IT initiativområden. Rapporterna är framtagna av ledande experter knutna till Radars rådgivningstjänst under varumärket Radar Advisory.