5 november 2013 – Radar Summit i Stockholm årets IT-händelse

Radar Summit är årets IT händelse i Sverige.

summit_sajt_400

Agendan är satt av de ledande IT-verksamheterna i Sverige runt de trender ochprioriteringar som de önskar få belysta och utmanade under dagen.

Gå vidare till program och anmälan här ->>

Över 500 IT-beslutsfattare som står för över 85 miljarder kronor i IT inköp kommer delta. Men eventet lever också vidare efteråt. Alla Key Notes och material från sponsorer kommer att finnas på Radar Summit sajten för nedladdning och fortsatt kund-dialog tills nästa Summit 2014.

Radar Summit tar upp de stora lokala trenderna samt diskuterar och ger insikt runt de största och viktigaste prioriteringar som kommer att gälla på ett annorlunda och spännande sätt.

Temat för Radar Summit 2013 är:

”Vägen till en IT-verksamhet i Världsklass”.

På scen kommer journalister ifrågasätta och kritiskt vrida och vända på vad som sägs och vi kommer även träffa företrädare för humorelit och stora idrottsprofiler som alla kommer att bidra till att bredda och fördjupa den insikt som Radar Summit fokuserar på.

Kontakta oss om ni vill veta mer om möjligheterna som sponsor eller om ni önskar komma över biljetter till eventet som IT-beslutsfattare.

Vänligen kontakta oss för mer information.

Gå vidare till program och anmälan här ->>