Radar Leverantörskvalitet 2013

IT-leverantörerna under luppen i Sveriges största undersökning

Radar Leverantörskvalitet 2013, årets viktigaste undersökning om kundnöjdhet och upplevd kvalitet hos landets IT-leverantörer. Drygt 1000 av landets större köpare av IT, har bedömt IT-leverantörer inom fyra segment under november och december 2012. Rapporten påvisar stora möjligheter till ökat värde i leveransen genom fokuserad sourcing och vendor management.

Radars Leveratörskvalitet 2013, understryker vikten av att utvärdera och aktivt arbeta med sina leverantörer då den externa andelen av en genomsnittlig IT-budget idag är drygt 70 %. Skillnaden i totalt upplevd kundnöjdhet mellan de leverantörer som presterar högst respektive lägst krymper. Värdeskapandet från leverantörssidan har därmed ökat i en uppåtgående trend från botten. Undersökningen speglar samtidigt stora skillnader inom specifika områden där viktiga värden i leveransen kan gå förlorad vid ett felaktigt val.

De genomsnittliga värdena i de fyra undersökta segmenten har mot föregående år utvecklats enligt nedan:

  • Infrastrukturlösningar, oförändrad genomsnittlig leverantörskvalitet
  • Verksamhetslösningar, ökad genomsnittlig kundnöjdhet
  • Outsourcing och drift, ökad genomsnittlig kundnöjdhet
  • Resurskonsulter, minskad kundnöjdhet

“Det finns en tydlig trend i resultatet som påvisar att benchmarking och en noggrann, insiktsbaserad, sourcingprocess kan ge stor effekt och skapa ett högre värde per spenderad krona. Med över 125 miljarder kronor i leverantörsinköp i år så betyder det mätbara effekter i värdeskapande”, säger Hans Werner VD för Radar i en kommentar.

Noterbart är att de största internationella leverantörerna är kraftigt underrepresenterade på topplistan i samtliga fyra områden. En stor leverantör garanterar således inte bästa ROI, jämfört med en mindre, utan understryker vikten av vendor management för att maximera värdeskapandet och minimera risk i svenska IT-verksamheter.

Rapporten Leverantörskvalitet 2013, omfattar leverantörer på den svenska marknaden inom huvudområdena Infrastruktur, Outsourcing och drift, Resurskonsulter samt Verksamhetslösningar.

Hämta rapporten

Fullständig rapport tillsammans med ett verktyg för att arbeta med och jämföra sina leverantörer mot olika benchmarknivåer finns tillgänglig i sin helhet för kunder med abonnemang.

Radars rapport plus verktyg kan även beställas separat här


Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->

För beställningar: vänligen kontakta oss via telefon eller med hjälp av formulär nedan.
Vi återkommer till dig med besked per omgående!

[text_box title=”Ring oss” icon=”comment”]

Telefon: +46 8 12 20 80 00 [/text_box] [clear]

[text_box title=”Kontaktformulär” icon=”info”] [contact_form fields=”name,email,phone-number,villbestalla,faktura-a,faktura-r,contact-method” button=”Skicka förfrågan” captcha=”yes”] [/text_box] [clear]