IT-Metrics 2014: Nyckeltalsrapport Del 3/3, Infrastruktur

Den största utmaningen vad gäller infrastruktur är att öka effektiviteten så att man ”hänger med” i den kostnadserosion som idag sker runt flera kapacitetsområden. Flera av områdena uppvisar en erosion på kostnader per mätt enhet som ligger närmare -5 % årligen. Till det ska läggas att man i många verksamheter dessutom riskerar att bygga en teknikskuld i sin IT-verksamhet vilket ökar behoven av effektivitetsförbättring ytterligare. En samlad effekt som man måste vinna ur sin egen verksamhet om man sköter drift själv eller som man genom aktiv vendor management ska vinna ur sina existerande leverantörsrelationer.

Innehåll:

  • NYCKELTAL IT-PRODUKTION SVERIGE 2014
  • NYCKELTAL KAPACITET
  • FÖRDJUPADE KAPACITETSKOSTNADER

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->