IT-Radar Update 2014

Förändringar i budgetrealisering och operativa prioriteringar i svenska IT-verksamheter för resterande del av 2014.

IT-Radar Update, är exklusiv förhandsinformation till våra kunder om förändringar som uppstått i marknaden avseende budgetering, realisering och prioriteringar sedan IT Radar 2014 släpptes vid årets början. 

Halvårsuppdatering IT-Radar Update 2014, följer upp Sveriges största och bredaste undersökning om svenska IT-verksamheter och den svenska IT-marknaden – IT-Radar 2014 som presenterades i början av året. Rapporten bygger på förnyad research, genomförd under juni och juli månad 2014 och är en del av Radar Ecosystem Specialists reguljära rapportutgivning. Radars rapporter ger en 360-gradersvy över det svenska IT-ekosystemet, där varje spenderad krona kan följas, från den budget som finansierar ett IT-inköp fram till den tjänst eller produkt som konsumeras.

Rapportens innehåll

 • Sammanfattning
 • Data och omfattning
  • Svarsnedbrytning
 • Definitioner
  • Språk och terminologi
  • Valuta
  • Indelning av IT-kostnader
  • Verksamhetsstorlekar
  • Sektorer
  • Branscher
 • De svenska förutsättningarna
  • Konjunkturläget
  • Svenska verksamheters investeringar
 • IT-kostnader och IT-budget
 • IT-marknaden
 • IT-organisationers prioriteringar
 • Trender
  • Integration
  • Big Data
  • Molntjänster
  • Digitalisering av verksamhet
 • Slutsatser och rekommendationer
  • Radars rekomendationer

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->