Leverantörskvalitet Sverige 2014

Leverantörskvalitet Sverige 2014 är den största och bredaste undersökningen gällande kundnöjdhet och upplevd kvalitet hos landets IT-leverantörer. I denna rapport presenteras och analyseras resultatet. Till rapporten medföljer också ett verktyg för att själv utvärdera leveranser och ställa dem i relation till marknadens genomsnittliga värden.

Den genomsnittliga kundnöjdheten inom IT-tjänstesektorn når samma nivå som föregående år och är fortsatt stabil över en längre tidsperiod. Inom de olika delarna av IT-tjänstesektorn är utvecklingen dock mer varierande. Kundnöjdheten för Infrastrukturtjänster följer i stort samma mönster som för hela IT-tjänstesektorn, medan kundnöjdheten inom Outsourcing och drift ökade något föregående år och nu återgår till 2012 års nivå. Resurskonsulter är det område som uppvisar störst volatilitet och under en treårsperiod gått från att vara det område som har högst kundnöjdhet, till att falla kraftigt 2013 och nu delvis återhämta sig från fallet. Området Verksamhetslösningar ökade sin kundnöjdhet från 2012 till 2013 och den högre nivån kvarstår i princip 2014, även om det avrundade resultatet visar en punkts nedgång…

Innehåll:

1. Sammanfattning

  • Infrastrukturtjänster
  • Outsourcing och drift
  • Resurskonsulter
  • Verksamhetslösningar

2. Sourcingmodell
3. Högst betygsatta leverantörer

  • Infrastrukturtjänster
  • Outsourcing och drift
  • Resurskonsulter
  • Verksamhetslösningar

4. Infrastrukturtjänster – Analys och Radars rekommendationer

5. Outsourcing och drift – Analys och Radars rekommendationer

6. Resurskonsulter – Analys och Radars rekommendationer

7. Verksamhetslösningar – Analys och Radars rekommendationer

8. Verktyg för egen utvärdering

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->