Radar Advisory: Enterprise Performance Management, best practice

Denna Best practice rapport tar upp det IT strategiska området Enterprise Performance Management och är producerad av experter verksamma inom Radar Advisory med lång erfarenhet och expertis. Enterprise Performance Management definieras som ett system för att uppnå strategiska mål genom planering, monitorering och säkerställa förändring i affärssystem och beteende i linje med omvärldsförändringar.

Digitaliseringen driver en omvärldsförändring i snabb takt. Den ökade oförutsägbarheten utmanar de traditionella marknadsreglerna och därmed också den traditionella styrstrukturen. Konkurrenskraft skapas genom en balans mellan omvärldens förändringar och företagets förmåga att anpassa sin styrnings- och ledningsförmåga.

“Verksamhetens IT-investeringar har ökat med 280 % i relation till ökningen av investeringar gjorda av IT, detta ger en tydlig indikation av verksamhetens otålighet och att man i större grad väljer att ta saken i egna händer”

Nyckeln till framgång i det ”nya normala” är Enterprise Performance Management med agila styrmetoder.

INNEHÅLL:

 • INLEDNING OCH DEFINITIONER
  • Förändring på oförutsägbart sätt
  • ITs roll i digitaliseringen
 • ANALYS
  • IT mognad i IT leverans och resursfördelning
  • IT mognad i Styrning och Ledning
  • Värdet av IT
  • Enterprise Performance Management
 • REKOMMENDATIONER
  • Radars steg till framgång i det ”nya normala”
  • Vanliga skäl till misslyckande

Du är inte inloggad…

För nedladdning av denna rapport krävs abonnemang.

Läs mer om Radars abonnemang här ->


Radar Advisory är en serie expertrapporter inom viktiga strategiska IT initiativområden. Rapporterna är framtagna av ledande experter knutna till Radars rådgivningstjänst under varumärket Radar Advisory.