Best Practice – Att styra sin multisourcing effektivt

Denna rapport besvarar trender, fakta och hur man praktiskt skapar förutsättningar där alla parter upplever att deras del i IT-värdekedjan blir tydlig.

Argumentet som anförs för multisourcing är att kunna välja den bästa leverantören för respektive område samt att få ett starkare engagemang när fler leverantörer är med och konkurrerar. Innovationsbidraget, något som svenska IT-verksamheter generellt sett är besvikna över, lyfts fram som en stark anledning till att välja multisourcing. Radars research bekräftar dessa argument där bättre kompentens och större engagemang är de två absolut starkaste argumenten. Mer än 75 procent av de svenska verksamheterna lyfter fram dessa argument som en stark eller mycket stark anledning att välja multisourcing.

Innehåll

 • VARFÖR OUTSOURCING
  • FÖRDELAR MED OUTSOURCING
  • NACKDELAR MED OUTSOURCING
  • STRATEGISKA URVALSKRITERIER VID OUTSOURCING
  • OUTSOURCING VS EGEN REGI OCH MOLNTJÄNSTER
 • SINGLE SOURCING ELLER MULTISOURCING
  • SINGLE SOURCING
  • MULTISOURCING
 • GOVERNANCE VID MULTISOURCING
  • SOURCING ARKITEKTUR
  • IT-OPERATIONELL MODELL
  • DYNAMISKA NYCKELTAL FÖR BÄTTRE SAMVERKAN
 • REKOMMENDATIONER

Du är inte inloggad…

För att läsa hela rapporten krävs att du har ett abonnemang och har loggat in.

Läs mer om Radars abonnemang här ->