CGI Sweden is very strong in the infrastructure space both in outsourcing and in consulting. It is, however, facing pressure across these service areas. Outsourcing services are under pressure from cloud-based alternatives, while infrastructure consulting services are exposed to competition from brokers. Both of these factors are eroding margins. CGI Sweden needs to quickly move its service propositions higher up the value chain in order to sustain future growth and margins. The company’s renewed emphasis on vertical expertise is certainly a step in the right direction.

Table of Contents

  • SWOT Analysis
  • SWOT Analysis

Portfolio Analysis

  • Analysis by Products & Services
  • Analysis by Vertical Expertise

Performance Analysis

  • Breakdown of Local Revenue
  • Breakdown of Local SITS Revenue by Market Segments
  • Breakdown of Local SITS Revenue by Vertical Sectors
Detta material är producerat i samarbete med PAC (Pierre Audoin Consultants)

Radar erbjuder via ett globalt avtal med välrenommerade anaytikerbolaget Pierre Audoin Consultants (PAC), våra abonnenter tillgång till global data och insikt. PAC´s rapporter är på engelska och kommer att primärt återfinnas under flikarna Teknik och Leverantörsutvärdering. Radar ska samtidigt stärka PAC i Norden och globalt där de kommer att använda vår research, våra Benchmark modeller och våra rapporter i den globala affären.

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du är inloggad med aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.