Leverantörsprofil: GDM

GDM är en aktör som fokuserar på funktionsåtaganden för en begränsad målgrupp. Bolaget har visat tillväxt men är fortfarande relativt litet, med drygt 100 anställda. Radar anser ändå att bolaget är intressant då man har ett väldigt starkt fokus. Detta fokus gäller såväl erbjudandet, som är att erbjuda en problemfri drift, som till vilka kunder man riktar sig. Dessutom så har man en tydlig tillväxtinriktning som innebär att man selektivt arbetar med ett litet antal kunder, något som ger förutsättningar att ge dessa en bra service.

GDM har också under de senaste åren överträffat den genomsnittliga kundnöjdheten i Radars mätningar och 2015 toppade man listan. En god lönsamhetsutveckling bäddar också för att bolaget har en inbyggd stabilitet.

Läs hela leverantörsprofilen…

Denna rapport kräver ej abonnemang och kan laddas ner kostnadsfritt.