PRESS: Radars IT-leverantörskvalitet Sverige 2015

Radars årliga och nordens största rapport runt upplevd IT-leverantörskvalitet visar att kundernas genomsnittliga nöjdhet med sina IT-leverantörer är något lägre under 2015 jämfört med 2014.

Inom samtliga undersökta områden har kundernas betyg för leverantörernas förmåga att bygga och upprätthålla den upplevda kvaliteten sänkts mot föregående år. Mer positivt är att leverantörernas förmåga att leva upp till överenskommelser om kostnader har förbättrats inom samtliga områden förutom i kategorin verksamhetslösningar.

Det område som genomgående sänkts är kundernas bedömning av leverantörernas förmåga till god relation.

2015 års toppnoteringar

Betyget för Topp 5 inom varje område ligger kvar på samma nivå som tidigare år. Det innebär att skillnaden mellan Topp 5 och genomsnittet ökat under 2015. De leverantörer som av kunder upplevs har skapat bäst genomsnittligt värde och effekt över de sju kriterierna i undersökningen 2015 är:

INFRASTRUKTURTJÄNSTER KONSULTJÄNSTER
2015 Leverantör 2014 2015 Leverantör 2014
1 Cygate (ny) 1 Sogeti (1)
2 DGC (ny) 2 e-man (5)
3 B2B IT-partner (5) 3 Kontract IS Services (2)
4 AddPro (1) 4 Knowit (3)
5 Caperio (2) 5 EVRY (ny)
OUTSOURCING VERKSAMHETSLÖSNINGAR
2015 Leverantör 2014 2015 Leverantör 2014
1 GDM (5) 1 Orango (3)
2 Dicom (2) 2 Acando (5)
3 DGC (1) 3 Infotool (1)
4 CGI (ny) 4 Knowit (2)
5 Ninetech. (3) 5 iStone (ny)


“Det är oroande att effekt och värdebedömningen sjunker och att det är just relationsområdet där det stora tappet ligger. Kunderna behöver proaktiva leverantörer för att få ut full nytta av vad ny teknik och verksamhetsunik kompetens kan ge och då behöver just relationen vara i fokus”, säger hans Werner VD Radar i en kommentar

Radars årliga rapport IT-leverantörskvalitet Sverige, omfattar leverantörsbedömningar avseende kundnöjdhet och upplevd kvalitet inom fyra områden – Infrastrukturtjänster, Outsourcing och drift, Resurskonsulter samt Verksamhetslösningar. Analysdata från fler än 700 svenska verksamheter är inhämtad under perioden november 2014 till april 2015 och ger jämförelsedata tillbaka till 2012.

Fullständig rapport kommer att placeras i portalen under sommaren för nedladdning av kunder med abonnemang.

Rapporten kan även beställas separat genom att kontakta oss

 

För mer information:

Hans Werner, VD Radar Ecosystem Specialists AB

Mobil: 073-539 1551