Radars stora rapport om outsourcing.

Det överordnade dilemmat för IT-avdelningarna är att förflytta sig från en situation där underhåll av en komplex, ofta föråldrad IT-miljö, äter upp en allt större del av den tillgängliga budgeten. Kravet från verksamheten är att få stöd för expansion och innovation. Då IT budgeterna inte ökar annat än marginellt måste därför IT arbeta hårt med att dra ner kostnadsbilden samt öka produktiviteten i den befintliga miljön.

Innehåll
 • Den övergripande bilden
 • Nyckelfaktorer för framgångsrik sourcing
 • Marknadsdynamik
  • Situationen i dag
 • Drivkrafter för outsourcing
 • Hinder för outsourcing
 • Kompetenssituationen efter outsourcing
 • Single- eller multisourcing
 • Outsourcing av applikationer
 • Kontrakt för omförhandling
 • Leverantörerna
  • Radars Effekt och Trygghetsmatris
  • Marknadsutveckling 26
  • Radars Effekt-Tillväxtmatris och kundnöjdhet
 • Marknadsutveckling Norden
  • Norge
  • Finland
  • Danmark

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.