BANKKONCERN VÄLJER RADAR FÖR LEVERANTÖRSUTVÄRDERING

Radar får förtroendet att genomföra och levererar större leverantörsutvärderingsprocess åt en av Sveriges bankkoncerner. Uppdraget bygger på Radars modeller och verktyg för operativ och strategisk bedömning och styrning av IT-leverantörer.

Genom Radars internetportal, https://radareco.se kan kunder med aktivt abonnemang idag hämta drygt 340 lokala och globala leverantörsutvärderingar.

Läs mer om Radar paketerade och skräddarsydda tjänster för IT-beslutsfattare