RADAR GENOMFÖR BENCHMARK AV IT-LEVERANS FÖR STÖRRE EXPORTINRIKTAD INDUSTRIKONCERN

19 april – Radar har fått förtroendet att stödja en större svensk industrikoncern i genomlysningen och utvärderingen av den egna IT-organisationen utifrån verksamhetens krav och förväntningar avseende leverans, innovation och värdeskapande.

Benchmark och utvärdering av IT-effektivitetsindex genomförs med Radars beprövade analysmetodik och modeller utifrån realtidsdata mot jämförbara verksamheter. Syftet med utvärderingen är att nulägespositionera bolaget efter en nyligen genomförd fusionen av två lika stora IT-organisationer samt analysera resultat av flera större förändringsprojekt som drivs genom etablerad IT-budget.

Leverans sker under våren 2016 i form av rapportdata samt workshop. Avtalet omfattar option avseende jämförande uppföljning, benchmark och utvecklingsanalys.

”Att utvärdera kvalitet och gap mot krav och förväntan i en IT-organisation som driver en stor andel innovation är viktigt. Vi är glada för det förtroende som lagts på Radar och ser det som ett kvitto för kvalitén i våra modeller och analysmetodik inom ”assessment” området av IT”, säger Hans Werner VD Radar

Läs mer om Radar Baseline – Benchmarking

Mediakontakt:
Hans Werner, VD Radar Ecosystem Specialists
Mobil: 073-539 1551
hans.werner@radareco.se