CIO 2016: Att leda i förändring

Nuläge, strategiska faktorer och rekommendationer

I jämförelse med andra affärsområdes- och verksamhetschefer har en CIO har alltid levt under relativt stort tryck från omvärlden. CIO-staben har knappt färdigställt anpassningen av sina arkitekturkartor efter det allsmäktiga Molnet förrän allting kastas omkull igen. Digitaliseringen, med den ”fjärde industriella revolutionen”, ställer tidigare antaganden om information och processande logik på sin ända. Fenomenet digitalisering är inte nytt, men skalan, potentialen och den enorma utbredningen är det.

Med en alltmer fragmentiserad och komplex IT-leverans flyttar offensiva leverantörer fram sina positioner baserat på unik kunskap som aldrig har funnits innanför IT-avdelningens väggar, vilket sätter stor press på CIO-rollen att skaffa sig en insikt i den nya tekniken samtidigt som hon eller han behöver behålla kylan och affärsmässigheten när dessa specialiserade tjänster och lösningar ska köpas in. IT-budgetarna har fortsatt låga utvecklingsnivåer samtidigt som verksamhetsfinansierad IT har en betydligt hälsosammare utveckling…

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.