IDG: OM IT-RADAR UPDATE 2016

Läs IDG´s kommentarer till nyligen publicerade IT-Radar Update 2016.

http://it24.idg.se/2.2275/1.665452/konsulter-betalt-timmar


IT-Radar Update 2016 är en halvårsuppdatering av Sveriges största och bredaste undersökning om svenska IT-verksamheter och den svenska IT-marknaden – IT-Radar 2016. Rapporten bygger på förnyad research, genomförd under juni, juli och augusti månad 2016. Rapporten är en del av Radar Ecosystem Specialists reguljära rapportutgivning, vilken ger en 360-gradersvy över det svenska IT-ekosystemet, där varje spenderad krona kan följas, från den budget som finansierar ett IT-köp fram till den tjänst eller produkt som konsumeras.