Leverantörsprofil: Excanto

Excanto är ett bolag som erbjuder driftstjänster och outsourcing till bolag med ca 50 – 1 000 användare. Excantos tjänsteportfölj täcker in de grundläggande områden som ett modernt företag har inom IT.

Ett område där Excantos erbjudande skiljer sig från konkurrenternas är Desktop as a Service (DaaS). Excantos DaaS-koncept riktar sig till företag med fler än 50 arbetsplatser. Här har Excanto tagit fram en intressant tjänst som är enkel att få tillgång till. Tjänsten adresserar en av de större kostnadsposterna i en IT-budget, nämligen arbetsplatskostnaden, men det mest intressanta är att den på ett säkert sätt ger medarbetare möjlighet att arbeta oberoende av plats, tid och utrustning. Hitintills är man relativt ensam om att som lokal aktör erbjuda Desktop as a Service (DaaS), konkurrensen finns främst från publika molntjänster som Amazon.

Läs hela leverantörsprofilen…

Denna rapport kräver ej abonnemang och kan laddas ner kostnadsfritt.

    DOWNLOAD AREA