Molntjänster ur verksamhetsperspektiv

Molntjänster har på kort tid blivit en förutsättning för konkurrenskraft och ett tydligt skifte sker nu i de Nordiska verksamheterna mot ökad externifiering av IT. I rapporten framgår bland annat att 40 procent av nordiska verksamheter högst troligt skulle använda molntjänster som lösning för att möta ett ökat kapacitetsbehov och att det minst troliga alternativet är att bygga vidare i egen regi med fortsatta investeringar i hårdvara, mjukvara och egen personal.

“Rapportens resultat att de mest moln-mogna verksamheterna också producerar sitt IT-stöd till verksamheten till en avsevärt lägre kostnad än övriga verksamheter är mycket intressant. Här har vi ett IT-initiativområde som direkt påverkar kostnader och möjligheter”, säger Hans Werner, VD på Radar Ecosystem Specialists i en kommentar

Innehållsförteckning
  • Molnlösningar i Norden
  • Drivkrafter för molntjänster
  • Verksamhetens roll vid molnbeslut
  • Hinder för molnlösningar
  • Kundnöjdhet med befintliga molnlösningar
  • Radars rekommendationer

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.