Pressmeddelande

RADAR LEVERERAR BENCHMARK AV IT-PORTFÖLJ INOM OFFENTLIG SEKTOR

Radar får förtroendet att leverera anpassad analys och benchmark av IT-portfölj för en IT-verksamhet inom offentlig sektor. Uppdraget omfattar benchmark av såväl intern som extern effekt.

Uppdragsgivaren avser använda resultat och analysdata från benchmark som ett strategiskt verktyg för att faktabaserat förbättra produktion, leverans, organisation och styrning av IT. Genom den lägesjämförelse som Radars modeller levererar mot bransch och likar kan utveckling och prioriteringsordning av innovations- och förändringsresurser fördelas effektivare.

Radars utbud av paketerade och skräddarsydda IT-benchmarkmodeller mäter de viktigaste i en väl utvecklad IT-verksamhet. De beprövade modellerna är utvecklade i samarbete med ledande lokala CIO:er vilka ger en oberoende värdering av nuläge genomförd av experter inom området. De olika benchmarkområdena ingår i en process som hanterar såväl intern som extern effekt.

Läs mer om Radar paketerade och skräddarsydda benchmark