Radar om Digitalisering – Integrate to Innovate 2016

Ready-to-go pptx-presentation

Under Radars heldagsevent Integrate to Innovate ( http://radari2i.se ) höll Hans Werner, CEO Radar Ecosystem Specialists följande dragning i ämnet Digitalisering. Trenden Digitalisering är ett hett, omdiskuterat och för många, ett vagt och svårdefinierat område. Ladda ner presentationen som även innehåller ett “talarmanus” för att underlätta eventuell dragning i den egna organisationen.

Presentationen redogör för:

  • Vad är Digitalisering – Definition 
  • Trendens förutsättningar – Hur ser de ekonomiska förutsättningarna och den politiska viljan ut inom trenden
  • Exempel på Saker/teknik/prylar, processer och interaktionen med människan
  • Driva innovation – Mognadstrappan
  • IT-strategi – Hur kan jag påbörja rätt digitaliseringsresa

RADAR OM DIGITALISERING

Radar definierar digitalisering som ett strategiskt initiativ som syftar till att skapa eller förändra verksamhetsprocesser med hjälp av digital teknik. Digitalisering ökar produktiviteten, möjliggör nya intäkter eller skapar nya konkurrensfördelar genom att förändra den analoga verkligheten.

Radar om Digitalisering 2016

Presentationen i PowerPoint är körklar med tillhörande hjälptexter och ”talarmanus”. Radars intention med materialet i presentationsformat är att underlätta för våra kunder att sprida insikterna internt för t.ex. den egna IT-organisationen, ledningsgrupp och styrelse.

DOWNLOAD AREA

Denna presentation kan kostnadsfritt laddas ner och kräver inte abonnemang // This presentation can be downloaded free of charge and requires no subscription.

PowerPointPresentation med talarmanus.

Spridning av material:
Du har rätt att sprida denna rapport inom den egna verksamheten.