Pressmeddelande

RADAR UTVIDGAR SAMARBETET MED LEDANDE NORDISKT IT FÖRETAG – GENOMFÖR SHARE OF WALLET ANALYS AV DE STÖRRE KUNDERNA

Radar utvidgar samarbetet med ett av nordens ledande IT-företag och genomför en omfattande share of wallet analys. Utvärdering och analys av de större kunderna är ett led i att förbättra effektivitet och värdeskapande i leveransen mot kund. Som en del i uppdraget ingår att ta fram och mäta olika nyckeltal runt värdeskapande hos kund.

”Vi är stolta över de framgångar som samarbetet lett till hittills, och ser fram mot att nu följa upp detta med ytterligare ett uppdrag som syftar till att ge underlag för innovation och ökat värdeskapande. Genom vår kunskap och lokala närvaro på den nordiska marknaden kan vi skapa högre effekt än våra globala konkurrenter,” säger Hans Werner VD Radar.

Radar Share of Wallet analys är en kombination av paketerad tjänst med skräddarsydd anpassning till kundbehov baserat på underlag och val av nyckeltal. Mer om Radars paketerade och skräddarsydda tjänster samt rådgivning finns att läsa på: