NORDENS STÖRSTA IT-TJÄNSTELEVERANTÖR VÄLJER RADAR I AFFÄRSSTRATEGISKT AVTAL

norden

13 april – Radars satsning på analys och omvärldsbevakning i kombination med hands-on rådgivning renderar i fortsatta framgångar på den nordiska IT-marknaden. Senast i en raden av framgångsrika affärsavtal väljer nordens snabbast växande IT-tjänsteföretag Radar för vidareutveckling och effektivisering av omvärldsanalys, strategisk affärsplanering samt marknadsengagemang.

Det fleråriga avtalet omfattar strategiskt och operativt stöd för att utveckla och positionera bolagets tjänsteportfölj i utvalda marknadsnischer under snabb förändring.

”Vi är glada för det förtroende som detta snabbt växande Nordiska bolag valt att lägga på Radar. Vi ser det som en bekräftelse och ett bevis för att vår kunskap och lokala närvaro på den nordiska marknaden skapar högre effekt än vad flera av våra globala konkurrenter kan erbjuda,” säger Hans Werner VD Radar

Läs mer om Radars strategiska och operativa stöd

Mediakontakt:
Hans Werner, VD Radar Ecosystem Specialists
Mobil: 073-539 1551
hans.werner@radareco.se