IT trend report: Digitalization 2016

Ready-to-go pptx-presentation (English)

Trenden Digitalisering är ett hett, omdiskuterat och för många, ett vagt och svårdefinierat område. Radar har i sin serie ”IT trend reports” tagit fram en presentation som ger tydlig definition av begreppet och som speglar digitaliseringstrenden med dess möjligheter, utmaningar och utveckling 2016. Rapporten är i Powerpoint-format och språket är engelska.

Presentationen redogör för:

  • Trendens förutsättningar – Hur ser de ekonomiska förutsättningarna och den politiska viljan ut inom trenden
  • Branschpåverkan – 6 branscher där påverkan är som störst. Hur påverkas de, vilka utmaningar och möjligheter öppnas
  • Teknologi, teknik och processer – Vilken teknik kommer att gälla inom respektive bransch och vilka processer påverkas mest
  • Den digitala transformationen – Digital transformation är inte bara yta – Vilka interna och externa processer måste inkluderas för framgång i verksamhet och mot kunderna

RADAR – DEFINITION OF DIGITALIZATION

Radar defines the Digitalization trend as the strategic initiative to integrate digital technologies to build or transform organizational key processes. Digitalization improve productivity and provides new revenues and competitiveness by transforming and disrupting the analogue world

So in context, an organization that seeks to become Digital might focus on the automation of processes with the objective of making them more efficient. An organization focusing on Digitalization, might aim to realize more effective outcomes from those processes by improving the customer engagement.

Download the report…

IT trend report: Digitalization 2016

Presentationen i PowerPoint är körklar med tillhörande hjälptexter och ”talarmanus”. Radars intention med materialet i presentationsformat är att underlätta för våra kunder att sprida insikterna internt för t.ex. den egna IT-organisationen, ledningsgrupp och styrelse.

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du loggar in i portalen och har ett aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.