​Massiv förändring riskerar slå ut en tredjedel av IT-leverantörerna

IT-branschen står på randen till en distruptiv förändring. Minst en tredjedel av de lokala och regionala IT-leverantörerna riskerar enligt Radars bedömning att duka under i svallvågorna.

Detta framgår av en ny rapport producerad av IT-analysföretaget Radar Ecosystem Specialists. Omdaningen, som Radar kallar ”Den perfekta stormen”, kommer under de närmsta två åren att förändra den nordiska IT-branschen mer än vad som har skett under de senaste 40 åren.

Orsaken är IT-branschens industrialisering, med ökad standardisering och massproduktion via storskaliga IT-fabriker. Störst påverkan har de internationella molnbjässarna, som Google Cloud, Amazon Web Services, IBM Cloud och Microsoft Azure. Inom de närmsta tre åren kommer svenska IT-inköpare att tiodubbla investeringarna i publika molntjänster, från 2,9 procent till mellan 27 och 32 procent av de totala IT-kostnaderna. När industrialiseringen av IT har nått sin fulla potential kommer publika molntjänster att utgöra knappt hälften av IT-investeringarna.

Digitalisering har lett till att IT nu har gått från att vara en stödfunktion till att utgöra kärnan i många verksamheter. Samtidigt pågår en stor teknisk innovation där artificiell intelligens (AI), Internet of Things (IoT) och blockkedjor (blockchain) har en mycket stor potential. Eftersom industrialiseringen innebär standardiserade plattformar blir det däremot svårare att själv stå för specifik teknisk spets. Snarare handlar det om att bli bra på att tillämpa tjänster från de stora leverantörerna.

På affärssidan ser Radar stora förändringar både när det gäller affärsmodeller och typen av leverantörer. Vi ser redan idag bolag från andra branscher som börjar konkurrera med IT-företagen, till exempel revisionsbyråer och teknikkonsulter.

Ur CIO:ns perspektiv består IT-branschens industrialisering av de tre delarna automation, integration och innovation. CIO behöver leverera och styra inom dessa genom att skapa nytt, integrera nya komponenter och i slutändan automatisera dessa. En större grad av partnerskap blir också nödvändigt, för såväl CIO:er som leverantörer. Rapporten presenteras och distribueras till deltagarna vid nordens största IT-event, Radar summit, den 15 nov på Münchenbryggeriet i Stockholm.

För frågor, kontakta

Hans Werner, vd för Radar Ecosystem Specialists

hans.werner@radareco.se

0735-39 15 51