Ardalan Shekarabi vill öka digitaliseringen i Sverige.

Regeringen vill effektivisera offentlig sektor med digitalisering. Men saknar en vision för det digitala samhället.

2017-12-13

Ardalan Shekarabi: ”Ingen samlad vision för det digitala samhället”

Hur ser regeringen på digitaliseringen av Sverige? Varför inrättar regeringen en digitaliseringsmyndighet? Civilminister Ardalan Shekarabi (S) ger svaren i en exklusiv intervju med Radarbloggen.

När Radar har tagit del av regeringens digitaliseringsstrategi och mål med den kommande digitaliseringsmyndigheten ser det ut som att regeringen missar den ”verkliga” digitaliseringen. Radar har definierat den i rapporten Innovation i en realtidsdriven ekonomi – The Power of Flows II.

I fredagens blogg finns en intervju med lantmäteridirektören som ska lägga grunden för den nya myndigheten. Radarbloggen har nu följt upp med en mejlintervju med civilminister Ardalan Shekarabi, som är ansvarig för bildandet av den nya myndigheten. Av svaren framgår att regeringen framför allt vill använda digitalisering för att effektivisera den offentliga sektorn.

– Regeringens ambition är att statliga myndigheter, kommuner och landsting ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter för att skapa en effektiv offentlig sektor, enklare vardag för privatpersoner och företag, fler jobb och ökad välfärd, säger Ardalan Shekarabi.

– Digitaliseringen av den offentliga förvaltningen behöver accelerera för att öka effektiviteten i den offentliga verksamheten, förenkla privatpersoners vardag och främja innovation och deltagande i samhället i stort. Den nya myndigheten för digitalisering av den offentliga sektorn kommer att spela en central roll för att nå målen om en säker, effektiv, innovativ och samverkande verksamhetsutveckling inom den offentliga sektorn.

 I jämförelse med den väldigt konkurrensutsatta marknaden i Stockholm kan det bli lättare att behålla kompetent personal, säger Ardalan Shekarabi.

Mellan raderna ser det ut som att regeringen vill se en avlastning av offentliga myndigheter genom att medborgarna på egen hand utför mer via e-tjänster. Det är samtidigt ett sätt att möta krav på att själva kunna utföra ärenden digitalt. Enligt Ardalan Shekarabi är det till exempel viktigt att ”modernisera och effektivisera den offentliga sektorn för att ge bättre service åt medborgarna till en lägre kostnad” än tidigare. Användaren ska vara ”i centrum” och offentlig sektor ska bli bättre på att ”anpassa sig till samhällsförändringar och den allt snabbare digitala utvecklingen”. Områden som särskilt pekas ut är hälso- och sjukvård, trafiklösningar och samhällsbyggnad.

Hur ser regeringens vision ut för framtidens digitala samhälle?

– Det finns ingen samlad vision för det digitala samhället eftersom digitalisering är ett medel och inte ett mål i sig. Däremot ska alla samhällssektorer använda digitaliserings möjligheter på bästa möjliga sätt, säger Ardalan Shekarabi.

Hur ser ni på risken att myndigheten kan få svårt att rekrytera de bästa personerna när den placeras i Sundsvall?

– Sundsvall har ett väl etablerat myndighetskluster där SPV, Bolagsverket, CSN och Försäkringskassans IT-center ingår. Dessutom har Mittuniversitetet ett centrum för digital informationsförvaltning och en forskargrupp som arbetar med kritiska studier av digital teknik och samhällsförändring. Därför finns det goda möjligheter att rekrytera personer med såväl erfarenhet av digitalisering som statlig förvaltning. I jämförelse med den väldigt konkurrensutsatta marknaden i Stockholm kan det dessutom bli lättare att behålla kompetent personal.

Det här ska digitaliseringsmyndigheten göra:

  • Driva på takten i digitaliseringen i såväl staten, kommunerna som landstingen.
  • Effektivisera offentliga verksamheter, förenkla privatpersoners vardag och att främja innovation och deltagande i samhället.
  • Hjälpa regeringen med underlag för politiken kring digitalisering och IT inom den offentliga sektorn.
  • Analysera och följa upp utvecklingen av den offentliga sektorns digitalisering.
  • Hålla i den nationella digitala infrastrukturen. Det innebär frågor som e-legitimation, Mina meddelanden, för myndighetspost och standardiseringen av hur den offentliga sektorn utbyter information.
  • Främja användningen av den nationella digitala infrastrukturen.
  • Verka för en öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet, genom att bland annat underlätta för öppna data samt främja öppen och datadriven innovation i den offentliga sektorn.
  • Hjälpa andra myndigheter med ”användardriven verksamhetsutveckling ”, vilket bland annat innebär stöd vid digitala investeringar.

Digitalisering enligt Radar

Radar har definierat digitalisering i rapporten Innovation i en realtidsdriven ekonomi – The Power of Flows II.

Här framgår bland annat att digitalisering är ett vitt begrepp som innefattar allt från yttre till inre digitalisering. Att göra samma saker som tidigare fast billigare och effektivare innebär yttre digitalisering, eller digitalisering front-end. Exempel är e-tjänster, appar och e-handel. Det visar ofta värdet av digitaliseringen och kan vara en motivation till att gå vidare med en mer djuplodande och genomgripande digitalisering. Det senare handlar om att anpassa affärsprocesser och att skapa helt nya affärsmodeller, digitalisering end-to-end. Det är den typen av digitalisering som ger störst effekt, men det kräver en ny typ av styrning och kultur.

Tekniskt innebär digitalisering att ta till sig nya disruptiva tekniker och affärsmodeller som molnet, outsourcing, Internet of Things, artificiell intelligens och blockkedjeteknik.

Sverige som land skulle ha mycket att vinna på en snabb digital omställning i ordets alla bemärkelser. Det skulle gynna vår konkurrenssituation och stärka vår välfärd.

Artikelförfattare
Sverker Brundin
Content Manager/Analyst
sverker.brundin@radareco.se
Mob +46 736 79 91 47

Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för alla aktörer i IT-branschens ekosystem. Radars insikt byggs upp genom tusentals strategi-, prioriterings- och nyckeltalsjämförelser som såväl IT-beslutfattare som leverantörer låter Radar genomföra och analysera varje år.