Banking Market InBrief Denmark 2016

The financial sector is one of the most important segments for the Danish IT industry. The financial sector accounts for 18% of SISTI 2015 spending and is second only to the manufacturing and public sectors.

The poor macroeconomic environment, with its negative interest rates, subdued demand, and slow growing economy, hampered growth for Danish banks the last year.

Table of Contents

 • PAC’s Comment on the Banking Sector
 • Profile of the Banking Sector
  • Major Accounts
  • Sector Economy vs. SITS Market
 • Characteristics of the IT Market in the Banking Sector
  • Market Segmentation (SITS Market)
  • Growth Rates Forecast (SITS Market)
  • IT Market KPIs (country comparison)
 • Medium-term Trends in the Banking Sector
  • Major Trend Topics
 • Provider Landscape in the Banking Sector
  • Major Software Providers
  • Major IT Services Providers
Detta material är producerat i samarbete med PAC (Pierre Audoin Consultants)

Radar erbjuder via ett globalt avtal med välrenommerade anaytikerbolaget Pierre Audoin Consultants (PAC), våra abonnenter tillgång till global data och insikt. PAC´s rapporter är på engelska och kommer att primärt återfinnas under flikarna Teknik och Leverantörsutvärdering. Radar ska samtidigt stärka PAC i Norden och globalt där de kommer att använda vår research, våra Benchmark modeller och våra rapporter i den globala affären.

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du är inloggad med aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.