Industrialiseringen av IT påverkar alla i IT-ekosystemet.

2017-12-20

Därför dör en tredjedel av IT-leverantörerna inom 24 månader

Tre oväder möter och förstärker varandra under de närmsta två åren och bildar ”en perfekt storm” i Nodens IT-landskap.

– En tredjedel av IT-leverantörerna saknar idag förutsättningar att överleva en snabb industrialisering av IT-ekosystemet, säger Freddie Rinderud, senioranalytiker på Radar.

I går släppte Radar rapporten ”Den perfekta stormen: Industrialiseringen av IT”. Den påvisar den största förändring av IT-marknaden som någonsin har skett. Stormen beror på tre samverkande faktorer som nu har nått en brytpunkt:

  1. Industrialiseringen av IT.

Den 40-åriga IT-branschen befinner sig i ungefär samma läge som den tillverkande industrin gjorde strax före massproduktionens genombrott. Andelen kunder som kommer att köpa tjänster från publika moln och globala molntjänstefabriker ökar radikalt de närmsta åren.

  1. Kravet på digital innovation.

Digital innovation har idag och inom en överskådlig framtid den största potentialen för avkastning på investeringar och så kallad disruption, en omstörtande förändring av affärsmodeller och verksamheter.

  1. En ny teknisk era.

Teknikgenombrott inom områden som artificiell intelligens, blockkedjor och Internet of Things skapar just nu helt nya möjligheter för digital innovation.

Rapporten visar att inom de närmsta två åren kommer svenska IT-inköpare att tiodubbla investeringarna i publika molntjänster, från 2,9 procent idag till mellan 27 och 32 procent av de totala IT-kostnaderna. Just publika molntjänster har stor betydelse för det första av de tre ovädren, industrialiseringen av IT.

– De globala molntjänstefabrikerna har en standardiseringsgrad och skalfördelar som ingen annan kommer i närheten av, säger Freddie Rinderud, huvudförfattare till rapporten.

Kärnan i industrialiseringen

Företag som Google, Amazon, Microsoft och IBM har byggt upp plattformar, en sorts IT-fabriker, som billigt massproducerar IT-tjänster och som har stora skalfördelar.

– Den volym de har gör att de har en fantastisk innovationskraft. Exempelvis Google Cloud lade motsvarande 300 miljarder kronor under en treårsperiod på innovation och tjänsteutveckling. Det är tio procent av Sveriges stadsbudget.

För en vanlig svensk IT-leverantör är det i praktiken omöjligt att konkurrera inom den domänen.

– Säg att hälften av alla IT-pengar framöver går till de storskaliga massproducerande IT-fabrikerna. Om jag är leverantör, hur ska jag då bli relevant för den andra hälften av pengarna? Det är den centrala frågan att besvara för att kunna överleva som leverantör, säger Freddie Rinderud.

Den andra änden av kundernas IT-kostnader handlar om saker som affärs- och verksamhetsförståelse, kundnärhet och partnerskap.

– Det är själva kärnan i begreppet industrialisering. Vad kan massproduceras och vad ska vara skräddarsytt för att ge maximal affärsnytta?

En ny typ av CIO

Just det beskriver också hur den IT- eller digitaliseringsansvarige bör resonera. Idag kommer ofta en CIO från tekniksidan och mycket handlar om ansvar för IT-driften, det vill säga en stödfunktion. De stora förändringarna kräver en person som förstår digital innovation. Lösningen har hittills ofta varit att tillsätta en CDO, men det är ofta personer från marknadssidan som främst jobbar med vad Radar kallar yttre digitalisering, front-end, som e-handel, e-tjänster och appar. Full potential kräver även inre digitalisering, back-end, det vill säga en digitalisering av alla processer och värdekedjor. Det ställer krav på att kunna införa en ny typ av styrning och kultur.

En ansvarig för digital innovation behöver förstå hela kedjan och vara mycket insatt i affärs- och verksamhetsprocesserna. När leverantörskedjan nu snabbt förändras behöver verksamheten också uppdatera sina styrnings- (governance) modeller och sin sourcingarkitektur för att klara av att driva både digital innovation och traditionell IT-produktion.

– IT har gått från att vara en stödprocess till att bli en del i affärsprocessen. Nu går IT över till att bli en central del i verksamhetsprocessen, säger Freddie Rinderud.

Rollerna blir renodlade

Industrialiseringen av IT påverkar allra tydligast leverantörssidan. En tredjedel av dagens leverantörer saknar nämligen förutsättningar för att överleva en sann industrialisering av IT-ekosystemet.

Radar kan konstatera att idag har många leverantörer otydliga roller i IT-ekosystemet. De gör lite av varje och har blandade affärsmodeller. Den stora effekten av industrialiseringen av IT är att rollerna blir mycket tydligare, som exempelvis massproducerande molntjänsteleverantörer, nischaktörer inom avgränsade segment och leverantörer som arbetar väldigt nära kundernas verksamhet.

– Nu går det att vara lite av varje eller ingenting. Det kommer inte att fungera framöver, säger Freddie Rinderud.

– Av de 107 bolag vi tittade på i studien har en majoritet inte renodlat affärsmodeller och marknadsposition.

Problemet är att förändringen för det första kräver insikt. För det andra pengar. Mycket pengar.

– Det kostar att göra en förändringsresa. Många av dem som är ”varken eller” i sin affärsmodell och i många år har kämpat med marginaler och trollat med knäna för att få plusresultat kommer att få det riktigt tufft. Om man börjar idag kanske man har en bättre chans. Men eftersom disruptionen kommer inom 24 månader kräver det en snabb omställning. Många har inte pengar för det, säger Freddie Rinderud.

– För vissa kanske svaret är att de inte klarar att ställa om själva, men att de kan vara intressanta för förvärv eller sammanslagningar. Vad som gäller för var och en är väldigt individuellt, det går inte säga något kategoriskt.

Ny konkurrens inom IT

Freddie Rinderud bedömer att omkring hälften av leverantörerna inte kommer att ha några större problem att rida ut stormen.

– Industrialiseringen av IT den gör att leverantörslandskapet både blir tydligare och mer komplext, säger han.

Det senare beror på att det kommer in nya typer av leverantörer i IT-ekosystemet, leverantörer som kunderna ofta redan har relationer med men som tidigare inte har levererat IT.

– Digitaliseringen gör att IT blir kärnan i verksamhetsprocesserna. Det gör att de leverantörer som bidrar i verksamhetsprocesser också börjar leverera IT. Teknikkonsulter och revisionsbyråer kanske är de bästa exemplen. Men också industriföretag som Ericsson, ABB och Siemens, säger Freddie Rinderud.

Men IT-ekosystemet är inte statiskt. Att gamla IT-leverantörer försvinner och nya typer tillkommer innebär inte att summan blir lika stor som tidigare. Tvärt om, IT kommer att skapa otroligt mycket större effekt än tidigare, vilket sammantaget ökar behovet. För de leverantörer som lyckas ställa om och renodla väntar goda tider. Detsamma gäller de CIO:er som driver digital innovation och förstår att utnyttja det nya IT-ekosystemet till sin fördel.

Artikelförfattare
Sverker Brundin
Content Manager/Analyst
sverker.brundin@radareco.se
Mob +46 736 79 91 47

Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för alla aktörer i IT-branschens ekosystem. Radars insikt byggs upp genom tusentals strategi-, prioriterings- och nyckeltalsjämförelser som såväl IT-beslutfattare som leverantörer låter Radar genomföra och analysera varje år.