Veckans tre viktigaste från Radar – om GDPR mm

bildtext

2017-12-15

Datainspektionen maxar inför GDPR

Radarbloggen. Fler jurister ska hålla koll på GDPR. Stort uppsving för IoT i industrin. Och så fler spännande tillämpningar på AI. Här är veckans tre viktigaste nyheter från IT-världen.

1. Datainspektionen trappar upp och byter namn – inför GDPR

Det är ett högt tryck just nu på att anpassa företag och myndigheter när EU:s GDPR nästa vår blir svensk lag. Det ser vi på att allt från IT-konsulter till säkerhetsspecialister, revisionsbyråer och juristbyråer har fullt upp.

Den myndighet som ska hålla efter lagen är Datainspektionen, som idag har 50 anställda. Det ska bli nästan dubbelt så många och samtidigt byter myndigheten namn till Integritetsskyddsmyndigheten, skriver Svenska Dagbladet. Regeringen ökar anslaget med 30 miljoner kronor till nästa år.

Enligt digitaliseringsminister Peter Eriksson kräver den snabbt ökade digitaliseringen att den personliga integriteten behöver värnas. Men det ska ske på ett sätt så att det motsvarar det moderna samhällets behov.

– Det gäller att göra förändringar för att möjliggöra bruk av ny teknik men samtidigt ha bra integritetsskydd. Sverige behöver också ”ta höjd” för den utveckling som sker av avancerad informationsteknik, som exempelvis artificiell intelligens (AI) och algoritmer som behandlar stora datamängder, säger Peter Eriksson till Svenska Dagbladet.

Radars rapporter om GDPR

Lär dig mer om GDPR genom att ladda ned:

GDPR innebär drastiskt ökade krav på hur verksamheter hanterar personuppgifter. Exempelvis kundhantering eller listor för epostmarknadsföring. I värsta fall kan den som ertappas med att göra fel få böta fyra procent av omsättningen. Det handlar om betydande summor för stora koncerner.

Men först måste någon påtala fel och Datainspektionen ska göra en utredning. Redan idag har myndigheten svårt att hinna med allt som ska följas upp inom ramarna för personuppgiftslagen, PUL. Inte konstigt då att myndigheten behöver anställa fler. I sammanhanget låter en fördubbling faktiskt ganska lite.

Radar anser att GDPR är ett strategiskt steg för att skapa tillit när vi nu gör internet till all infrastrukturs infrastruktur. En av de centrala åtgärderna i GDPR-arbetet är att kartlägga all data och information och hur den flödar i verksamhetens processer. Då lägger man grunden till att förstå den nya generationens affärsmodeller som bygger på flödesteori enligt Radar rapport ”The Power of Flows II”.

2. Stort uppsving för IoT inom industrin

Hela 86 procent av industriföretagen börjar nu använda industriella IoT-lösningar, så kallad IIoT eller industri 4.0, enligt en rapport från IoT-företaget Bsquare.

84 procent av företagen i undersökningen anser att de IoT-lösningar man har infört också är högeffektiva. Hela 95 procent tror att IoT har en mycket stor påverkan på sin respektive bransch. Två tredjedelar av alla företag avser att öka sina IoT-investeringar kommande 12 månader.

Bsquare är i högsta grad part i målet, men undersökningen refereras av IIoT-bloggen IIoT/I4 Viewpoints. Undersökningen gjordes bland amerikanska företag i augusti, med 300 respondenter, företag med en omsättning över 250 miljoner dollar.

IoT eller Internet of Things är enkelt uttryckt ett teknikområde som bygger på att koppla upp vilken enhet som helst på Internet i relationen människa till människa, människa till teknik eller teknik till teknik enligt Radars kommande rapport ”The Perfect Storm del 2 – Tekniker med disruptiv möjlighet”. Om man begränsar sig till IoT och industrin ser Radar följande användarbaserade tillämpningar för tekniken:

Digital Factories Beskrivning
Connected worker Den “uppkopplade arbetaren” använder digitala stödsystem via virtual eller augmented reality för sitt arbete. Denne får också bättre beslutsstöd, högre kvalitet och  effektivitet genom realtidsdata från wearables och sensorer i olika processer.
Digital Twin En “digital kopia eller tvilling” är teknik som möjliggör utveckling, test, produktion och underhåll av en digital produkt via virtual reality. Det möjliggör simuleringar och effektivare utveckling när det digitala kan efterlikna det fysiska till 100 procent. En fysisk produkt kan också via sensorer skicka data till den digitala tvillingen för analys, simuleringar med mera.
Traceability Genom att använda sensorer i hela produktionskedjan och för supply chain kan man spåra råmaterial, komponenter, verktyg och produkter längs dess historik.
Mass customization Digital teknik möjliggör massproduktion med hög grad av kundanpassning genom smartare produktionslinjer och möjlighet till identifiering.
Predictive maintenance Sensorer gör det möjligt att avhjälpa avbrott i produktionskedjan och istället införa  förebyggande schemalagt underhåll när påverkan blir som minst.
Digital quality control Automatisk anpassning och förändring i produktion baserat på sensorer som känner av avvikelser i produktionskedjan.
Smart intra-logistics Sensorstyrda autonoma leveranssystem i produktions- och logistikprocesser.
Product as a Service Konsumtions- eller användarbaserad prissättning som blir möjlig genom sensorer i produkter och som kan styra olika typer av servicenivåer baserat på faktiskt användande.

3. AI hittar planeter, företag och fixar säkerheten

In veckan har vi sett följande tillämpningar på AI/artificiell intelligens:

Planetjakt. Googles AI-team har matat in tusentals signaler från Nasas rymdteleskop Kepler i sitt neurala nätverk. Ut kom en ny planet i solsystemet Kepler-90, som nu visar sig ha lika många planeter (åtta) som vårt eget solsystem. Det är första gången man har upptäckt ett solsystem som liknar vårt eget i det avseendet.

Företagsjakt. Flera riskkapitalister har börjat använda AI för att automatisera det tidskrävande arbetet att hitta nya företag att investera i. Ett exempel är brittiska Inreach Ventures, som har utvecklat en egen maskininlärningsmjukvara. Det har redan lett till flera konkreta investeringar, till exempel i litauiska startupen Oberlo.

Molnsäkerhet. Oracle har nyligen uppdaterat sin molnsäkerhetsplattform, bland annat företagets SOC (Security Operations Center). Det sker med automatiserade analyser med hjälp av AI.

Andra intressanta nyheter i veckan:

Artikelförfattare
Sverker Brundin
Content Manager/Analyst
sverker.brundin@radareco.se
Mob +46 736 79 91 47

Radar är Nordens ledande leverantör av lokal faktabaserad insikt för alla aktörer i IT-branschens ekosystem. Radars insikt byggs upp genom tusentals strategi-, prioriterings- och nyckeltalsjämförelser som såväl IT-beslutfattare som leverantörer låter Radar genomföra och analysera varje år.