Excanto – Vendor profile 2017

Excanto är ett bolag som erbjuder driftstjänster och outsourcing till den svenska marknaden. Excantos tjänsteportfölj täcker in de grundläggande områden som ett modernt företag har inom IT. Ett område där Excantos erbjudande skiljer sig från konkurrenternas är Desktop as a Service (DaaS). Här har Excanto tagit fram en intressant tjänst som är enkel att få tillgång till. Tjänsten adresserar en av de större kostnadsposterna i en IT-budget, nämligen arbetsplatskostnaden, men det mest intressanta är att den på ett säkert sätt ger medarbetare möjlighet att arbeta oberoende av plats, tid och utrustning. Hitintills är man relativt ensam om att som lokal aktör erbjuda Desktop as a Service (DaaS), konkurrensen finns främst från publika molntjänster som Amazon…

Innehållsförteckning

 • Radars syn
 • Strategi
 • SWOT
 • Utveckling de senaste åren
  • Finansiell situation
  • Strukturförändringar
  • Väsentliga affärer
 • Väsentliga kunder
 • Branschinriktning
 • Partnerstruktur
 • Organisation
 • Ägarstruktur och styrelse
 • Om Radar Ecosystem Specialists
  • Radars Leverantörsprofiler

DOWNLOAD AREA

För tillgång krävs att du är inloggad med aktivt abonnemang.
Login/Subscription required.